Περισσότερους από 25 φοιτητές των τμημάτων γραφιστικής, εικονογράφησης και animation (Δ΄ Εξαμήνων) του Ι.ΙΕΚ Άκτο Αrt &Design υποδέχθηκε, την Τετάρτη 5 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις της η forlabels.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν συνοδεία στελεχών της εταιρείας και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε λειτουργία τα μηχανήματα που διαθέτει η εταιρεία, αλλά και να παρακολουθήσουν μία πλήρη παρουσίαση του ανθρώπινου δυναμικού των επιμέρους τμημάτων.