Πιο δυναμική και πιο ευέλικτη αναμένεται να είναι η διεθνής αγορά εργασίας, σύμφωνα με έρευνα της Forrester. Ειδικότερα, μεταξύ των αλλαγών που αναμένονται, είναι και η αύξηση του αριθμού των λεγόμενων ψηφιακών «νομάδων», δηλαδή όσων επιλέγουν να απασχολούνται εξ αποστάσεως από τον υπολογιστή τους, αλλάζοντας συχνά τόπο κατοικίας, με τους Millennials να υιοθετούν ακόμα πιο έντονα τον εν λόγω τρόπο εργασίας, καλλιεργώντας νέες πτυχές της ψηφιακής νομαδικής εργασιακής κουλτούρας.

Επιπροσθέτως, βάσει της έρευνας, οι εργαζόμενοι στο πολύ κοντινό μέλλον θα εξαρτώνται όλο και λιγότερο από ένα εταιρικό εργασιακό περιβάλλον, ενώ, μέχρι το 2030, η κατ’ οίκον εργασία θα είναι ο κανόνας για τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης, με την εργασία από το γραφείο να αποτελεί την εξαίρεση. Επίσης, αναμένεται ταχύτατη εισβολή των νέων τεχνολογιών με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το blockchain να αποτελούν κομβικές τεχνολογίες για μια σειρά από επαγγέλματα, ενώ ο αντίκτυπος των τεχνολογιών θα περιλαμβάνει ένα μείγμα απώλειας θέσεων εργασίας, δημιουργίας νέων θέσεων και μετασχηματισμού των υφισταμένων. Τέλος, ο αυτοματισμός θα επηρεάσει ένα ποσοστό της τάξεως του 15% ως 50% των θέσεων εργασίας, με τους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση, πάντως, να μην εξαφανίζονται.