Ο Δημήτρης Τζελέπης, μέχρι πρότινος Chief Financial Officer της εταιρείας, αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου στη Forthnet. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας με τον, τέως πλέον, διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Παπαδόπουλο, με τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγουν ομόφωνα τον Δ. Τζελέπη, ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση (και για το υπόλοιπο της θητείας) του Π. Παπαδόπουλου.

Έτσι, ο Δ. Τζελέπης θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ασκεί τις καταστατικές του αρμοδιότητες για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. την 11η Δεκεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Τζελέπης εντάχθηκε στη Forthnet τον Ιούνιο του 2018 ως Finance Executive Director και διαθέτει πλούσια εμπειρία στα οικονομικά, στις επενδύσεις και στις τηλεπικοινωνίες, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε διεθνείς και ελληνικές εταιρείες και τράπεζες.