Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξήγαγε έρευνα για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών ταξί στην Ελλάδα, τα ευρήματα της οποίας ανέλυσε η Freenow.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι 7 στους 10 οδηγούς στην Αττική και σχεδόν οι 9 στους 10 οδηγούς στην υπόλοιπη Ελλάδα εργάζονται τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα και τουλάχιστον 6 ημέρες την εβδομάδα. Αντίστοιχα, η εν λόγω έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι ψηφιακές εφαρμογές τυγχάνουν σημαντικής ζήτησης από τους επιβάτες, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά και στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των οδηγών ταξί.

Όσον αφορά στο προφίλ των οδηγών, στην Αττική, το 54% δηλώνει πως οδηγεί και έχει στην ιδιοκτησία του ταξί, με το 46% να είναι οδηγοί. Τρεις στους πέντε οδηγούς στην Αττική έχουν επαγγελματική εμπειρία ως οδηγοί ταξί από 6 έως 20 χρόνια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει εμπειρία από 16 έως 30 χρόνια. Επιπρόσθετα, στην Αττική, το 65% των οδηγών εργάζεται τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 88%.

Ανεξαρτήτως γεωγραφικής κατανομής σχεδόν εννιά στους δέκα οδηγούς ταξί εργάζονται τουλάχιστον 6 ημέρες την εβδομάδα, με το 46% στην Αττική και το 44% στην υπόλοιπη Ελλάδα να εργάζεται 7 ημέρες την εβδομάδα. Έξι στους δέκα οδηγούς διανύουν καθημερινά στην Αττική από 150 έως 220 χιλιόμετρα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 15% διανύει από 220 έως 250 χιλιόμετρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι περισσότεροι οδηγοί (περίπου 70%) δεν ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα ημερησίως. Κατά δήλωση των οδηγών, στην Αττική, οι κούρσες που αναλαμβάνονται είναι περισσότερες συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, αφού ένας στους δύο οδηγούς αναλαμβάνει 10 με 14 κούρσες, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα που ένα αντίστοιχο ποσοστό οδηγών αναλαμβάνει μόλις 5 με 9 κούρσες.