Εκπαιδευτικό event με τίτλο «Αναπτύσσοντας μελλοντικούς ηγέτες» διοργανώνει το Σάββατο 18 Ιουνίου στο Domotel Kastri Hotel η Future Leaders ΑΜΚΕ. Στο εν λόγω event, το οποίο περιλαμβάνει τουβλάκια Lego και ομαδικά παιχνίδια στην ύπαιθρο, θα συμμετέχουν τα παιδιά ηλικίας 9-14 ετών των εργαζομένων των εταιρειών ΑΒ Βασιλόπουλος, Genesis Pharma, Sprint, Titan και Wind, με στόχο να καλλιεργήσουν μέσα από το παιχνίδι το αίσθημα συνεργασίας, να εκφραστούν ελεύθερα και να αναδείξουν την προσωπικότητα και τις δυνατότητές τους.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία της Future Leaders ξεκίνησε ως πρωτοβουλία μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιωτών, με πίστη στο δυναμικό των νέων ανθρώπων και την πεποίθηση ότι το μέλλον του επιχειρηματικού γίγνεσθαι ανήκει στα ικανά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένα στελέχη. Έτσι, η Future Leaders ΑΜΚΕ υποστηρίζει τους νέους απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας, καθώς και να γίνουν οι ηγέτες του μέλλοντος, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

Σε αυτό περιλαμβάνονται αξιολόγηση της επαγγελματικής προσωπικότητας, ανάπτυξη δεξιοτήτων και βελτίωση της συμπεριφοράς, καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη των εταιρειών υποστηρικτών, έμπρακτη συνεισφορά κοινωνικού έργου, τεχνική κατάρτισης σε θέματα business analysis, problem solving, decision making και collaborative leadership, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση.