Το πρόγραμμα «Future Leaders» είναι μια πρωτοβουλία της Hay Group που υλοποιείται με τη συμβολή εταιρειών με έντονη ευαισθητοποίηση και δράση σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και με τη συμμετοχή οργανισμών ή σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινωφελούς δράσης. Κινητήριος δύναμη, ωστόσο, του προγράμματος είναι οι ιδέες των νέων φοιτητών.

O δεύτερος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όπου μεταπτυχιακοί φοιτητές ελληνικών πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι ενεργοί και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες, θα δραστηριοποιηθούν στην υλοποίηση έργων με κοινωνικές προεκτάσεις, υπό την καθοδήγηση και τις επιχειρηματικές συμβουλές καταξιωμένων στελεχών.

Τα έργα που έχουν επιλεγεί για υλοποίηση αφορούν τις μεθόδους και τους τρόπους χρηματοδότησης των εθελοντικών δράσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Πλάνου Δράσης της MOm όσο αφορά στο Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Κέντρο «Ναυτίλος» και την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Πλάνου Δράσης του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.

Το πρόγραμμα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Νεολαίας και της ΕΕΔΕ.