Η έρευνα της PwC με τίτλο «Future of Work and Skills», που πραγματοποιήθηκε μεταξύ ηγετών ελληνικών επιχειρήσεων αναδεικνύει μεταξύ άλλων πέντε άμεσες προτεραιότητες, οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν εκ νέου το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα, φέρνοντας άμεσα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι ηγέτες των οργανισμών στην Ελλάδα καλούνται:

  1. Να εστιάσουν στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που επιτρέπει τόσο την αναπροσαρμογή της στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο όσο και τον προγραμματισμό βάση συγκεκριμένων σεναρίων, αλλά και την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και δεδομένων.
  2. Να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και την απόδοση του εργατικού τους δυναμικού
  3. Να εντάξουν νέες δεξιότητες στον οργανισμό τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις
  4. Να προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές και να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις με γνώμονα το πώς θα αξιοποιηθούν από το ανθρώπινο δυναμικό τους
  5. Να δημιουργήσουν το περιβάλλον για την ένταξη αλλά και την ανάπτυξη ταλέντων εντός των οργανισμών τους.

Τέλος, λιγότεροι από ένας στους πέντε ερωτηθέντες στην Ελλάδα συμφώνησαν ότι μπορούν να προβούν άμεσα σε αλλαγές και βελτιώσεις στο εργασιακό δυναμικό, ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές της αγοράς, καθώς και ότι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεξαμενή πιθανών εργαζομένων. Η έρευνα εκτιμά ότι αναγνωρίζουν κατ’ αυτό τον τρόπο ότι υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό στον συγκεκριμένο τομέα και ότι απαιτείται επιπλέον προσπάθεια ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα των οργανισμών τους να αναπτυχθούν με ταχύτητα.