Το 1ο Forum «InvestGR - Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα», στη βάση του θέματος «Μπορεί η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και υπό ποιες προϋποθέσεις;», συμμετείχαν 33 ομιλητές σε 6 θεματικά πάνελ.

Στο πλαίσιο αυτό και από την πλευρά του, ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου INTERAMERICAN ανέφερε πως οι νέοι παρουσιάζονται αρκετά μορφωμένοι μεν, αλλά έχουν εκπαιδευτεί να σκέφτονται με στερεότυπα, στα οποία είναι εγκλωβισμένοι. Επιπρόσθετα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις, χάριν της βιώσιμης ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, επιβάλλεται να προχωρήσουν σε διαφορετική αντιμετώπιση των νέων και να ανασυνθέσουν το εργασιακό περιβάλλον, τους τρόπους εργασίας και την εταιρική κουλτούρα, απελευθερώνοντας τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Παρατήρησε ότι αυτή η μεταβολή θέλει χρόνο και έχει δυσκολίες εφαρμογής, ιδιαίτερα για μεγάλες και λιγότερο ευέλικτες επιχειρήσεις, εφ’ όσον κάθε προσπάθεια προσκρούει σε παγιωμένες αντιλήψεις και οργανωτικά/διοικητικά σιλό. Παράλληλα, ο Γ. Καντώρος συμπλήρωσε: «Μια εταιρεία που θέλει να αλλάξει επίπεδο και να δημιουργήσει προοπτική σε μια περίοδο μεγάλων, διαρκώς επιταχυνόμενων αλλαγών, που ακολουθούν τις επιταγές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, πρέπει να επιδιώξει στρατηγικά αυτή την προσαρμογή».

Σημειώνεται ότι το Forum πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου, αποτελεί πρωτοβουλία της Public Affairs & Networks και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ υποστηρίχθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το International Chamber of Commerce (ICC Hellas).