Στη σοβαρή αναβάθμιση και συμπεριληπτική αντίληψη του νομικού εργασιακού πλαισίου στην Ελλάδα και στα άλματα που έχουν γίνει στον τομέα της ισότητας τα τελευταία δύο χρόνια, ως έναν επιπλέον κρίσιμο παράγοντα για τη συνέχιση της επένδυσης της JTI στη χώρα, αναφέρθηκε η Γεωργία Καρούντζου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της Japan Tobacco, συμμετέχοντας στο πάνελ «Συμπερίληψη και ποικιλομορφία: τι προσφέρουν πραγματικά σε μια εταιρεία» του The Upfront Initiative.

Συγκεκριμένα, η Γ. Καρούντζου εξέφρασε την άποψη ότι οι επιχειρήσεις, διεθνείς αλλά και ελληνικές, θα πρέπει να υιοθετούν έγκαιρα πολιτικές συμπερίληψης, να έχουν στο DNA τους την Ισότητα και την Ποικιλομορφία και να φέρνουν πολύ νωρίτερα την αλλαγή που οραματίζονται στα προγράμματα Βιωσιμότητάς τους.

«Όσες επιχειρήσεις επικοινωνούν τις βέλτιστες πρακτικές τους δεν το κάνουν για να διαφημιστούν, αλλά για να χτίσουν μια στέρεη γέφυρα διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τους πολίτες, τους καταναλωτές, την Πολιτεία, την κυβέρνηση, τους θεσμούς, την Κοινωνία, τις μικρές κοινότητες» επεσήμανε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Το κάνουν για να ανοίξουν διαύλους αλληλο-διάδρασης με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και που εμπνέονται από καλά παραδείγματα, για να ενθαρρύνουν μικρότερες επιχειρήσεις και να αντλήσουν απαντήσεις, αντιδράσεις, σχόλια, ιδέες, συμπεριφορές». Τέλος, η ίδια ανέφερε δύο σημαντικούς τρόπους προκειμένου να αντιληφθεί μια επιχείρηση τι είναι έτοιμη να υλοποιήσει και ποιους στόχους να θέσει γύρω από τη συμπερίληψη και την ενσωμάτωση: Την «αυτογνωσία» και τη σε βάθος γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο επιχειρεί.