Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, κατέθεσε στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου συγκαταλέγεται η δημιουργία επιτροπής από νομικούς και καθηγητές, μέλη του ΑΣΕΠ και εκπροσώπους φορέων καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες που θα καταρτίσουν το νέο νόμο για τις προσλήψεις που θα αφορά το προσωπικό σε όλο το δημόσιο τομέα, καθώς και σε οργανισμούς και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τα λοιπά, το νομοσχέδιο ορίζει το ΑΣΕΠ ως ασφαλιστική δικλίδα της αξιοκρατίας για όλες τις προσλήψεις σε όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Πηγή: enet.gr