«Με τις διατάξεις του νέου νόμου θεσμοθετούμε δυο μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση, αντίστοιχα».

Στη δήλωση αυτή προέβη ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, αναφερόμενος στο νέο μηχανισμό προσδιορισμού του κατώτατου μισθού και το ενιαίο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). «Η πρώτη αλλαγή μας φέρνει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς πρακτικές ως προς τον καθορισμό ενός μισθολογικού επιπέδου ασφαλείας για όλη τη χώρα, πάνω από το οποίο οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να συμφωνούν όποιον υψηλότερο μισθό θέλουν» πρόσθεσε ο υπουργός Εργασίας και σημείωσε ότι «μέχρι και το τέλος του 2016, ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει σταθερός στα 586 ευρώ».

«Η δεύτερη αλλαγή, με την αξιοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων παρακολούθησης και ενιαίας διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, θεραπεύει ένα κατακερματισμένο, διάτρητο και αναποτελεσματικό σύστημα είσπραξης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής βάσης και τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος» κατέληξε ο Γ. Βρούτσης.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι ο νέος μηχανισμός κατώτατου μισθού εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς πρακτικές, ενώ δίνει τη δυνατότητα ώστε ο κατώτερος μισθός να ορίζεται με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και τις στοχεύσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι με το νέο σύστημα, όχι μόνο δεν εμποδίζεται, αλλά αντίθετα ενισχύεται η διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και η σύναψη συλλογικών συμβάσεων σε υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα, σε επιμέρους κλαδικά ή επιχειρησιακά επίπεδα.

Το σύστημα του καθορισμού του νομοθετημένου κατώτατου μισθού από το κράτος, ύστερα από διαβούλευση μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, ισχύει σε 20 από τις 27 χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Τσεχία.

Με συλλογικές συμβάσεις, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στο Βέλγιο, την Εσθονία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, καθώς και στην Ελλάδα μέχρι τη ψήφιση του Ν.4093/2012. Με τον νέο μηχανισμό, καθορίζεται ένα νόμιμο κατώτατο όριο μισθών και ημερομισθίων, ένα μισθολογικό επίπεδο ασφαλείας το οποίο θα ισχύσει από το 2017 ενώ, έως τότε, ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει σταθερός στα 586 ευρώ.