Καμπάνια στα Social media της, με σκοπό να αναδείξει τις ιστορίες γυναικών εργαζομένων σε έναν κλάδο που μοιάζει «αντρικό-κεντρικός», πραγματοποιεί για όλον τον Μάρτιο η G4S.

Η εν λόγω καμπάνια, η οποία ξεκίνησε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας με την ακύρωση της (προ)υπόθεσης συγκεκριμένου φύλου για την εργασία στην G4S, αναπτύσσεται με το δεύτερο κύκλο να αναδεικνύει τις επιμέρους ειδικότητες και καθήκοντα που απασχολούνται γυναίκες, όπως φύλαξη υψηλών στόχων, χρηματαποστολές, εποπτεία ασφαλείας μεγάλων εγκαταστάσεων, κ.ά..

Έτσι, οι γυναίκες της G4S λένε τις ιστορίες τους, επισφραγίζοντας την κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων στον χώρο εργασίας, ελπίζοντας πως η αφήγησή τους θα ξεκινήσει μια γόνιμη συζήτηση που επεκτείνεται και στην κοινωνία. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το 30% και πλέον των εργαζομένων της G4S είναι γυναίκες.