Το «Πρόγραμμα Οικογενειακής Στήριξης & Ανάπτυξης», μια ολοκληρωμένη πολιτική στήριξης οικογενειών, ανακοίνωσε η G4S, με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων της που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις της οικογενειακής τους ζωής.

Η νέα αυτή πολιτική προβλέπει πολλαπλές πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην παροχή υποστήριξης σε γονείς που μόλις απέκτησαν παιδί, σε πολυτέκνες οικογένειες, σε οικογένειες με ειδικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων που εισήλθαν σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Αναλυτικότερα, η εν λόγω πολιτική περιλαμβάνει ενισχυμένη γονική άδεια, διάρκειας 1 μήνα, με αποδοχές ή εφάπαξ επίδομα 500€ και Bonus επιτυχίας 500€ στον γονέα του οποίου το παιδί πέρασε επιτυχώς τις πανελλαδικές εξετάσεις για τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια.

Επιπρόσθετα, παρέχεται ετήσιο επίδομα 2.000€ για την υποστήριξη των γονέων και των φροντιστών που μεγαλώνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά και ετήσιο επίδομα 1.000€ σε εργαζόμενους με 3 ή περισσότερα παιδιά.

Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες γονεϊκότητας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά και επιστροφή στην εργασία, με ευέλικτες ρυθμίσεις ωραρίου, άδειας κ.ά, για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης σε αυτήν. Σημειώνεται, τέλος, ότι η πολιτική αυτή απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους της G4S Ελλάδας, επιδιώκοντας να προσφέρει υποστήριξη και ευελιξία σε κάθε φάση της οικογενειακής τους ζωής.