Την προστασία της κοινωνικής ζωής των εργαζομένων τους οφείλουν να προασπίσουν οι επιχειρήσεις του ψηφιακού κλάδου καθώς και οι συμβουλευτικές εταιρείες και αυτές των ερευνών στη Γαλλία, σύμφωνα με τη νέα εργατική νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ.

Ως εκ τούτου οι εργαζόμενες σε αυτό τον κλάδο των επιχειρήσεων οφείλουν να κλείνουν τα επαγγελματικά τους τηλέφωνα όταν σχολάνε και να μην έχουν την υποχρέωση να απαντούν στα επαγγελματικά email και SMS μετά τις 6 το απόγευμα. Ο σχετικός νόμος καλύπτει περισσότερους από 250.000 εργαζόμενους ενώ η συμφωνία οριστικοποιήθηκε πρόσφατα και ύστερα από έξι μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτικών ενώσεων της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο νόμος απαγορεύει πλέον στις εταιρείες να ωθούν τους εργαζόμενούς τους να ελέγχουν τα επαγγελματικά email που ενδεχομένως να τους αποσταλούν μετά το πέρας του ωραρίου τους ακόμη και αν αυτά μπορούν να δουν από το smartphone τους. Το ίδιο ισχύει και με τα SMS και τα τηλέφωνα.