Παρακάμπτοντας δύο από τα πέντε μεγαλύτερα συνδικάτα η κυβέρνηση Ολάντ αποφάσισε να προχωρήσει στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας που ζητούσαν εργοδοτικές ενώσεις και αγορές.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γαλλίας (CFDT) και δύο μικρότερα (CFTC και CFE-CGC) συμφώνησαν με τους εργοδότες να επιτραπεί η μείωση των ωρών εργασίας (και άρα των αμοιβών) σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Σε αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις δεν θα προχωρούν σε απολύσεις στη διάρκεια τέτοιων περιόδων, ενώ θα αυξήσουν τις αμοιβές για μερική απασχόληση, ώστε να δημιουργηθεί αντικίνητρο για αυτήν τη μορφή εργασίας και να δημιουργούνται μόνιμες θέσεις. Το δεύτερο και το τρίτο μεγαλύτερο συνδικάτο (CGT και FO) αρνήθηκαν να υπογράψουν τη συμφωνία, που πάντως θα προχωρήσει προς ψήφιση στη Βουλή, ως αποτέλεσμα του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων.