Αν οι εργαζόμενοι έχουν την επιλογή μίας νέας δουλειάς, προτιμούν να έχουν ως εργοδότη τους άντρα και όχι γυναίκα, δείχνει μία νέα έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, το 35% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι προτιμούν να έχουν άντρα εργοδότη σε σύγκριση με το 23% που προτιμούν γυναίκα, στην έρευνα που πραγματοποίησε η Gallup σε 2.059 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν ότι δεν έχει σημασία το φύλο του αφεντικού τους. Το 63% των γυναικών εξέφρασε άποψη για το φύλο του εργοδότη τους σε σύγκριση με το 52% των αντρών.

Παρότι συνεχίζει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, το ποσοστό των εργαζομένων που προτιμά γυναίκα έχει αυξηθεί κατά 18% τις τελευταίες έξι δεκαετίες, ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα έχει μειωθεί κατά 31% το ποσοστό αυτών που προτιμούν άντρα. Από τους ερωτηθέντες πάντως το 54% έχει άντρα εργοδότη, το 30% έχει γυναίκα και οι υπόλοιποι δεν έχουν εργοδότη. Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας πάντως έχει και η ηλικία, καθώς οι νεότεροι, από 18 έως 34, τείνουν να προτιμούν άντρα και οι μεγαλύτεροι, από 35 έως 54, γυναίκα.