Στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, η αναζήτηση τρόπων για την ενίσχυση της πιστότητας και της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ζωτική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το gamification υπόσχεται να ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, συνδεόμαστε και αλληλοεπιδρούμε με την εργασία σήμερα.

Το gamification, η ενσωμάτωση δηλαδή μηχανισμών παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον μη παιχνιδιού με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την διασκέδαση και την επίτευξη στόχων, αναδύεται ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στον επιχειρηματικό χώρο. Στην ουσία, η παιχνιδοποίηση, όπως είναι επίσης γνωστός ως όρος, αξιοποιεί τη φυσική τάση του ανθρώπου να απολαμβάνει τα παιχνίδια, να συμμετέχει ενεργά και να αλληλοεπιδρά σε δραστηριότητες που υιοθετούν μία πιο «ανάλαφρη» και διασκεδαστική δομή. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως, σε παγκόσμιο επίπεδο, το gamification, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον επιτυχημένων οργανισμών. Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους: Η παγκόσμια αγορά gamification αυξήθηκε από 14,87 δις δολάρια το 2022 σε 18,63 δις δολάρια το 2023, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25,3%. Μάλιστα, η αγορά gamification αναμένεται να αγγίξει τα 46,44 δις δολάρια το 2027, με CAGR 25,6%.

Η πρακτική του gamification αποτελεί ένα διαδεδομένο εργαλείο που κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με μελέτη της Prescient & Strategic Intelligence, ο τομέας των ανθρώπινων πόρων αναμένεται να σημειώσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην αγορά του gamification, με μία ετήσια ανάπτυξη CAGR που αγγίζει το 27,8%. Στην ουσία, η παιχνιδοποίηση μεταφέρει στον εργασιακό χώρο τη δομή και τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών, προσφέροντας στους εργαζομένους μία πιο διασκεδαστική και διαδραστική εμπειρία.

ΤΟ GAMIFICATION ΣΤΟ HR
Στους βασικούς στόχους που μπορεί να επιτύχει ένα πρόγραμμα gamification στον τομέα της ανθρώπινης διαχείρισης αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Μόρφης, Managing Partner, Dynargie Greece, επισημαίνοντας 5 βασικά σημεία:

 1. Την αύξηση της δέσμευσης του συμμετέχοντα, καθώς ενισχύει την αλληλεπίδραση και τη χρήση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.
 2. Την εγρήγορση των συμμετεχόντων, μέσω του έγκαιρου feedback και ανταμοιβής που τους παρακινεί να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
 3. Την ενίσχυση της απόκτησης νέων γνώσεων και τη διατήρηση αυτών. Ο διαδραστικός τρόπος με τον οποίο αφομοιώνεται η γνώση ενισχύει την εκπαιδευτική εμπειρία. Έτσι, η γνώση διατηρείται και ανακαλείται μετά το τέλος του προγράμματος.
 4. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε μία ομάδα, το Social Influence. Ο υγιής ανταγωνισμός, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μελών, δίνουν στο πρόγραμμα κοινωνικό χαρακτήρα.
 5. Δημιουργία κουλτούρας μάθησης. Επιτυγχάνεται επιμήκυνση της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας και οι εκπαιδευόμενοι ωθούνται να εμπλακούν για πολύ περισσότερο χρόνο ενεργά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πώς, όμως, η παιχνιδοποίηση συνδέεται με τις διαδικασίες του HR και πού χρησιμοποιείται με σκοπό να βελτιώσει και να ενισχύσει διάφορες πτυχές της ανθρώπινης διαχείρισης στον εργασιακό χώρο; Όπως εξηγεί η Κρύστα Τζελέπη, Founder & Managing Partner, Treasure Lab, «τα games & simulations χρησιμοποιούνται για προγράμματα leadership development, team development και team coaching και αποτελούν μόνο ένα από τα εργαλεία learning για τους συμμετέχοντες».

Φυσικά, η χρησιμότητά τους δεν σταματά στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων. Ένας εξίσου βασικός στόχος του gamification στον τομέα του HR -εκτός του ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της μάθησης, της διαρκούς εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο- είναι η βελτίωση των διαδικασιών του recruiting, ενώ, επιπλέον, έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία onboarding των νέων εργαζομένων.
Πιο συγκεκριμένα:

1. Συμβάλλει στο Recruiting:  Η πρόσληψη ταλαντούχων ανθρώπων είναι μία ουσιαστική αλλά και απαιτητική πτυχή της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ορισμένες εταιρείες ενισχύουν τη διαδικασία πρόσληψης με τη χρήση παιχνιδοποιημένων εμπειριών, προσφέροντας στους υποψηφίους την ευκαιρία να «δοκιμάσουν» προσομοιώσεις εργασίας με την εταιρεία, με διαφορετικούς τρόπους. Αυτού το είδος παιχνιδοποίησης μπορεί να δεσμεύσει έναν υποψήφιο πολύ περισσότερο από ό,τι μία ιστοσελίδα με ευκαιρίες απασχόλησης και μία περιγραφή θέσης εργασίας, δημιουργώντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει στους Recruiters περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, τις αξίες και την εργασιακή ηθική του υποψηφίου για εργασία.

2. Συνεισφέρει στο learning & development:  Η χρήση παιχνιδιών στη διαδικασίας εκπαίδευσης των εργαζομένων συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους. Και αυτό γιατί καθιστά τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται σε προκαθορισμένα προγράμματα και σεμινάρια. Η παιχνιδοποίηση επιτρέπει τη συνεχή εκπαίδευση με τη μορφή μικρών, συνεχών μαθησιακών προκλήσεων που ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να μάθουν νέες δεξιότητες και να εξελίσσονται. Έτσι, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν μέσω προκλήσεων, λύνοντας προβλήματα και αποκτώντας νέες ικανότητες, μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού. Επιπλέον, το gamification προσφέρει μία δομή που ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συμμετέχουν και να αφοσιώνονται περισσότερο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η δυνατότητα να ανταγωνιστούν, να κερδίσουν βραβεία και να προοδεύουν στο παιχνίδι, τους κινητοποιεί.

3. Διευκολύνει τη διαδικασία του Onboarding:  Μία άλλη εφαρμογή της παιχνιδοποίησης είναι στη διαδικασία του onboarding, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε μία εμπειρία που συνδυάζει την εκπαίδευση με τη διασκέδαση και την αποτελεσματικότητα, καθιστώντας το πιο διαδραστικό και εξατομικευμένο. Με ποιον τρόπο; Καταρχάς, μπορεί να καταστήσει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα και αλληλεπιδραστική. Συνηθισμένα υλικά, όπως βίντεο και παρουσιάσεις, μπορούν να μετατραπούν σε διαδραστικά παιχνίδια, βοηθώντας τους νέους εργαζομένους να κατανοήσουν πιο εύκολα τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας. Επιπλέον, το gamification επιτρέπει τη χρήση κουίζ ως μέρος της διαδικασίας onboarding. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι νέοι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε κουίζ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αξιολογήσουν την κατανόησή τους σχετικά με τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν στη νέα θέση εργασίας.

4. Βελτιώνει το employee experience:  Καθώς ο γενικός στόχος του gamification είναι να κάνει την εργασία πιο απολαυστική, διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων. Πώς γίνεται αυτό; Αρχικά, δημιουργώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία παρέχουν άμεσα ανταμοιβές και αναγνώριση για την επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά. Επιπλέον, το gamification επιτρέπει την ανάπτυξη συστημάτων όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιολογούνται μέσω διασκεδαστικών διαδικασιών. Αυτό βοηθά στην αποφυγή της κλασικής, συχνά ανεπιθύμητης και αγχωτικής διαδικασίας αξιολόγησης και μπορεί να προσφέρει ανάδραση για βελτίωση. Τέλος, με το gamification μπορούν να δημιουργηθούν εργασιακά παιχνίδια που προωθούν την εσωτερική επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Αυτό βοηθά στη δημιουργία δυναμικών ομάδων και στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας.

5. Συμβάλει στο employee retention:  Το gamification συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διατήρηση των εργαζομένων, με διάφορους τρόπους. Δημιουργεί ένα πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον εργασιακό περιβάλλον, μετατρέποντας τις καθημερινές εργασίες σε προκλήσεις και παιχνίδια, γεγονός που αυξάνει την ικανοποίηση και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, παρέχει άμεσες ανταμοιβές και αναγνώριση για τις επιδόσεις των εργαζομένων, ενθαρρύνοντάς με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή και την προσπάθεια και μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες αποχωρήσεων. Επιπλέον, η παιχνιδοποίηση συμβάλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, ενθαρρύνοντάς τους να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να καθορίζουν υψηλότερους στόχους. Αυτή η διαδικασία αποτελεί κρίσιμη πτυχή για τη βελτίωση της απόδοσης και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό και συμβάλλει στη σταθερότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων.

ΣΥΝΘΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAMIFICATION
Ένα αποτελεσματικό και ελκυστικό πρόγραμμα Gamification για τους εργαζομένους περιλαμβάνει πολλά στοιχεία που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μία επιτυχημένη εμπειρία. Ποια είναι, όμως, τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα gamification πρόγραμμα; «Η επιλογή του αποφασίζεται ώστε να υπηρετεί τον στόχο μάθησης και να είναι ταιριαστή με τη συγκεκριμένη ομάδα, τη διάρκεια και το ύφος του προγράμματος», επισημαίνει η Κ. Τζελέπη και συνεχίζει: «Έτσι, εξασφαλίζεται ότι θα προσθέσει engagement στο συνολικό πρόγραμμα και θα το εμπλουτίσει ή θα προσφέρει -με gamified τρόπο- μία διαφορετική οπτική γωνία, ένα νέο mindset. H ποικιλία και το ενδιαφέρον του ίδιου του game είναι σημαντικά, αλλά και το πώς είναι σχεδιασμένο όλο το πρόγραμμα, ώστε το game ή simulation να εντάσσεται με φυσικότητα, να υπηρετεί τη ροή του προγράμματος, αλλά και -κυρίως- τον στόχο ανάπτυξης των συμμετεχόντων».

Από την πλευρά του, ο Managing Partner της Dynargie Greece τονίζει: «Κατά τον σχεδιασμό ενός Gamification, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη κάποιους παράγοντες προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους που θα κληθούν να συμμετάσχουν και να δημιουργηθεί δέσμευση». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπάρχει μία αφήγηση, ώστε να δίνεται νόημα στην εμπειρία του χρήστη. Ύστερα, σημαντικά στοιχεία είναι η ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, που ενθαρρύνει τη σωστή συμπεριφορά και τις σωστές ενέργειες, η χρήση ενός ισορροπημένου συνδυασμού εξωτερικών και εσωτερικών ανταμοιβών, όπως και η χρήση θετικών (επιτεύγματα) και αρνητικών (φόβος της απώλειας) κινήτρων. Επίσης, είναι πολύ ωφέλιμο να δίνεται έμφαση στην κοινωνική επίδραση, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας αποστολών βασισμένων σε ομάδες, όχι μόνο ατομικών. «Τέλος, είναι σημαντικό το στοιχείο της έκπληξης», καταλήγει ο Π. Μόρφης.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης σε διάφορες διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα:

1. Αυξημένη συμμετοχή:  Το gamification καθιστά τις εργασίες πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές για το ανθρώπινο δυναμικό. Μέσω του gamification, εισάγονται προκλήσεις, ανταγωνισμός και συστήματα βραβείων που ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό το περιβάλλον διασκέδασης και ανταγωνισμού ενισχύει τη συμμετοχή τους, καθιστώντας τους πιο αφοσιωμένους στην ανάπτυξη και βελτίωση των προσωπικών τους επιδόσεων, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σημασία των HR διαδικασιών και συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχία της επιχείρησης.

2. Μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιολόγηση επιδόσεων:  Το gamification επιτρέπει την παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων με πιο διασκεδαστικό τρόπο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγηση των επιδόσεων και στη βελτίωση του συστήματος ανταμοιβών.

3. Ενίσχυση της σύνδεσης με την εταιρική κουλτούρα:  Το gamification μπορεί να ενσωματώσει τις αξίες και τους στόχους της εταιρικής κουλτούρας, βοηθώντας τους εργαζομένους να αναπτύξουν συναισθηματική σύνδεση με τoν οργανισμό. Επιπλέον, τα παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους και την αποστολή της εταιρείας, καθιστώντας τους πιο αφοσιωμένους προς αυτήν.

4. Καλύτερη διαχείριση του συστήματος ανταμοιβών:  Το gamification μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των ανταμοιβών, βασιζόμενο στις επιδόσεις και την πρόοδο των εργαζομένων. Καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες παιχνιδοποίησης και αποδίδουν καλύτερα, οι ανταμοιβές μπορούν να προσαρμοστούν και να αυξηθούν ανάλογα με τις επιδόσεις τους, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικότερο και δίκαιο σύστημα ανταμοιβών αλλά και παροχών.

5. Βελτίωση της εργασιακής ευεξίας:  Η διασκέδαση και η ευχάριστη αίσθηση που προσφέρουν τα παιχνίδια μπορούν να βελτιώσουν την εργασιακή ευεξία των εργαζομένων, μειώνοντας το άγχος και αυξάνοντας την ικανοποίησή τους.

Αυτοί οι παράγοντες δείχνουν πώς η παιχνιδοποίηση μπορεί να ενισχύσει τις διάφορες πτυχές του HR και να προσφέρει αξία τόσο στην επιχείρηση όσο και στους εργαζομένους.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η εφαρμογή του gamification στις διαδικασίες του HR μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι και προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ποια είναι, λοιπόν, τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του Gamification στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; Ορισμένα από αυτά περιλαμβάνουν:
Υπερβολικός ανταγωνισμός: Ο κίνδυνος ανταγωνισμός -πέρα από τα θεμιτά όρια- ελλοχεύει όταν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς για ανταμοιβές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο άγχος και ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εργαζομένων και να έχει αρνητική επίδραση στη συνεργασία. «H σχεδόν αποκλειστική εστίαση σε δημιουργία ανταγωνισμού μέσα από πόντους και ανταμοιβές (PBL) είναι ένα πιθανό πρόβλημα, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν ενθαρρύνει τη συμμετοχή, αλλά μπορεί να την αποτρέψει», πιστοποιεί και ο Π. Μόρφης.
Αντίσταση στην αλλαγή: Ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να αντιδρούν αρνητικά στην εισαγωγή του gamification, καθώς ενδέχεται να θεωρήσουν ότι απειλεί την παραδοσιακή «δυναμική» της εργασίας. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η αντίσταση απαιτεί διαφάνεια και επικοινωνία ανάμεσα στον οργανισμό και το ανθρώπινο δυναμικό του.
Λανθασμένος σχεδιασμός: Εάν τα παιχνίδια δεν σχεδιαστούν σωστά, ενδέχεται να εστιάζουν υπερβολικά στη διασκέδαση και να αγνοούν τους πραγματικούς εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς στόχους του οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, «η δημιουργία πολύπλοκων και εξειδικευμένων εφαρμογών μπορεί τελικά να φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς απαιτούν επιπλέον ενέργεια και χρόνο από τον εκπαιδευόμενο για να μπορεί να συμμετέχει», επισημαίνει ο Managing Partner της Dynargie Greece.
Επικοινωνία και απομόνωση: Η υπερβολική εξάρτηση από το gamification μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, καθώς οι εργαζόμενοι ενδέχεται να επικεντρώνονται αποκλειστικά στα παιχνίδια και να αγνοούν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.
Εστίαση στην ατομική απόδοση: «Η εστίαση στην ατομική απόδοση, αγνοώντας την επίδραση που έχει η ομάδα στη δέσμευση του ατόμου προς ένα σκοπό, είναι ένα ακόμα πιθανό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση του Gamification στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού», τονίζει ο Π.Μόρφης.
Ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης: Τα συστήματα gamification πρέπει συνεχώς να ενημερώνονται και να προσαρμόζονται, πράγμα που απαιτεί συνεχή διαχείριση και υποστήριξη.
Για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι και προκλήσεις, είναι σημαντικό να σχεδιαστεί το gamification πρόγραμμα με προσοχή και να επικοινωνείται αποτελεσματικά προς τους εργαζομένους.

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του Gami-fication, οι εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα βήματα:
Καθορισμός Στόχων και KPIs: Είναι απαραίτητο να καθοριστούν σαφείς στόχοι και KPIs πριν την εφαρμογή του Gamification. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα παιχνίδια ή τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων: Οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Gamification. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον χρόνο που αφιερώνεται, και το ποσοστό επίτευξης των στόχων. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων επικεντρώνεται στην επίτευξη των θεωρητικών στόχων και KPIs που έχουν καθοριστεί.
Συλλογή Feedback: Οι οργανισμοί μπορούν να συγκεντρώσουν ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες για να κατανοήσουν την εμπειρία τους, τις ανάγκες τους, και τις προτάσεις τους για βελτιώσεις.
Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι εταιρείες μπορούν να αξιολογήσουν εάν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω βελτιώσεις ή προσαρμογές στο εκάστοτε πρόγραμμα.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ο ρόλος του εξωτερικού συνεργάτη που προσφέρει υπηρεσίες gamification είναι κρίσιμος για την επιτυχία των προσπαθειών ενός οργανισμού στην αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης στις διαδικασίες του HR. Η σωστή επιλογή του προϋποθέτει προσεκτική αξιολόγηση και επιλογή. Καταρχάς, πρέπει να διαθέτει εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της παιχνιδοποίησης. Αυτό του επιτρέπει να παρέχει τα αποτελέσματα που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής gamification. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει παιχνίδια ή παιχνιδοποιημένες εφαρμογές που ανταποκρίνονται στους στόχους του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό παιχνιδιών που είναι εφάμιλλα των αναγκών της επιχείρησης.
Παράλληλα, ο συνεργάτης πρέπει να είναι ικανός να ενσωματώσει αυτά τα παιχνίδια στις HR διαδικασίες της επιχείρησης, γεγονός που απαιτεί την προσαρμογή των παιχνιδιών στις ανάγκες και τις αξίες της εταιρικής κουλτούρας. Τέλος, ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού για να κατανοήσει και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα παιχνίδια στις HR διαδικασίες. Η καλή εκπαίδευση επιτρέπει στους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά με αυξημένη επιτυχία και αυτοπεποίθηση.

INTERESTING FACTS

 • Το 89% των εργαζομένων πιστεύει ότι θα ήταν πιο παραγωγικό εάν η εργασία του έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι
 • Το 88% των εργαζομένων δηλώνει ότι η παιχνιδοποίηση το καθιστά πιο ευτυχισμένο στην εργασία του
 • Το 78% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι εταιρείες θα ήταν πιο «επιθυμητές» αν η διαδικασία πρόσληψής τους στηριζόταν στο gamification
 • Το 87% των εργαζομένων αισθάνεται πιο κοινωνικά συνδεδεμένο χάρη στα στοιχεία παιχνιδιού στην εργασία του
 • Η παιχνιδοποίηση δρα θετικά στην παραγωγικότητα των εταιρειών, αυξάνοντάς την έως και 50%
 • H παιχνιδοποίηση αυξάνει τη δέσμευση των εργαζομένων κατά 60%
 • Το 83% των εργαζομένων που υποβάλλονται σε παιχνιδοποιημένη εκπαίδευση έχουν περισσότερα κίνητρα στην εργασία τους
 • Το 49% των εργαζομένων τείνει να βαριέται τη μη παιχνιδοποιημένη εκπαίδευση
 • Το 72% των εργαζομένων δήλωσε ότι η παιχνιδοποίηση τους παρακινεί να εργάζονται σκληρότερα
 • Το 86% των νέων υποψηφίων εργαζομένων θεωρεί την παιχνιδοποίηση στην εργασία διασκεδαστική και ευχάριστη
 • Το 71% των εργαζομένων πιστεύει ότι τo gamification οδηγεί σε αύξηση της ενέργειας
 • Το 66% των εργαζομένων αναφέρει ότι το gamification μειώνει τα επίπεδα άγχους

Πηγή: «54 Gamification Statistics You Must Know: 2023 Market Share Analysis & Data», FinancesOnline

VIEWPOINT

«Το gamification πρέπει να στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα»
«Το Gamification χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στα προγράμματα του HR, όπως στην επιλογή προσωπικού, στο onboarding, στην εκμάθηση, καθώς και στην αξιολόγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Για να είναι, όμως, αποτελεσματικό, πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητός ο σκοπός της εφαρμογής του και να μη δημιουργεί πίεση και άγχος στον συμμετέχοντα. Επίσης, πέραν του ότι απαιτείται να έχει ένα ύφος πιο διασκεδαστικό, πρέπει παράλληλα να στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εκάστοτε διαδικασίας. Τέλος, εστιάζοντας στις προσδοκίες και ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών συμμετεχόντων, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη δέσμευση στο πρόγραμμα».
Πέτρος Κολώνιας, Group HR Director, Netcompany-Intrasoft

«Το πρόγραμμα gamification πρέπει να έχει ξεκάθαρο στόχο»
Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί οργανισμοί εντάσσουν το gamification στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή και σε ενέργειες που αφορούν στο engagement και το wellness (π.χ. gamified challenges σε fitness apps). Ξεκινώντας ένα gamification πρόγραμμα, χρειάζεται να εντάξουμε τα παρακάτω στοιχεία:
Ξεκάθαρη στόχευση και ευθυγράμμιση με τους ευρύτερους business στόχους του οργανισμού.
Μάθε το κοινό σου: Τι παρακινεί τους εργαζόμενους; Τι είδους challenges προτιμούν;
Engaging challenges: Fun & αλληλoεπίδραση αποτελούν βασικά στοιχεία.
Φιλικό προς το χρήστη interface: H εύκολη χρήση ενισχύει το engagement των χρηστών με το πρόγραμμα.
Μηχανισμός Feedback για τους χρήστες, ώστε να κάνουν track το progress τους και για τον οργανισμό, ώστε να λαμβάνει feedback από τους συμμετέχοντες και να προβαίνει σε τυχόν βελτιώσεις.
Ευτυχία Κουτσαγκουλάκη, HR Manager, People Experience & Development, e-food

«Με το gamification μαθαίνουμε “παίζοντας”»
Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό στην εκπαίδευση ενηλίκων, αυτός θα ήταν «Αλλαγή». Αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης. Πόσο εύκολη είναι, όμως, η αλλαγή, όταν δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε ακόμα και τις πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες; Επειδή δεν είναι εύκολη, αυτό τον ρόλο έρχεται να διαδραματίσει το Gamification, καθώς εντάσσει μηχανισμούς παιχνιδιού και επιβράβευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουμε «παίζοντας». Και επειδή μιλάμε για παιχνίδι, απαραίτητη είναι η επιβράβευση (πόντοι, budges, coins, κονκάρδες), στοιχεία τα οποία ενισχύουν όχι μόνο το engagement, αλλά και την αυτοπεποίθηση τού εργαζόμενου. Στοιχεία που μπορούν να οδηγούν και σε πιο υλικές μορφές επιβράβευσης (Bonus / Ταξίδια κ.ά.). Τέλος, υπάρχουν και πιο στοχευμένες δράσεις, όπως το Lego serious play, αλλά αυτό είναι μία κατηγορία μόνο του…
Χρίστος Τσιάκας, Talent & Learning Development Manager, Mitsis Hotels

KEY TAKEAWAYS

 • Ένα από τα κομβικά στοιχεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του gamification στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού είναι η πολιτική ανταμοιβών που συνδέεται με αυτό, η οποία σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που έχει ως στόχο τη δίκαιη και συνεπή ανταμοιβή των εργαζομένων, βάσει της αξίας που προσφέρουν στην επιχείρηση.
 • Η παιχνιδοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, για την ενίσχυση του wellbeing των εργαζομένων, για τη διατήρηση της εργασιακής δέσμευσης, για την παροχή μετρήσιμων αποτελεσμάτων και την εξοικονόμηση κόστους, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του gamification είναι να συνάδει με την εταιρική κουλτούρα, ώστε να μην φανεί κάτι «ξένο» προς αυτή. Κάθε εταιρεία πρέπει, επομένως, να διασαφηνίσει στους εργαζομένους τους λόγους για τους οποίους υιοθετεί το gamification, προκειμένου να τους πείσει για την χρησιμότητά του και να διασφαλίσει την αποδοχή του.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Το gamification αναδεικνύεται ως ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας χρήσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών του τμήματος HR. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τους τομείς που απαιτούν βελτίωση και τροποποίηση. Επιπλέον, καθώς οι νεότερες γενιές εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών, η παιχνιδοποίηση αποκτά αυξανόμενη σημασία για τη διατήρηση των κινήτρων και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Συνεπώς, αναδεικνύεται ως κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη και επιτυχία των οργανισμών.