Πάνω από το 40% των εργασιών που συνδέονται με το data science θα έχουν αυτοματοποιηθεί έως το 2020, σύμφωνα με την Gartner Inc. Η αυτοματοποίηση του data science οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και ευρεία χρήση των analytics από τους λεγόμενους citizen data scientists.

Ως citizen data scientists, η Gartner ορίζει τα άτομα που δημιουργούν ή χρησιμοποιούν εξελιγμένα μοντέλα predictive και prescriptive analytics, χωρίς να έχουν υπόβαθρο στην στατιστική ή στο data science. Σύμφωνα με την Gartner, οι citizen data scientists θα ξεπερνούν σε αριθμό του data scientists, σε όρους χρήσης τεχνολογιών advanced analysis. Οι citizen data scientists «γεφυρώνουν» το χάσμα ανάμεσα στα self service analytics που χρησιμοποιούνται από τους τελικούς εταιρικούς χρήστες και στα advanced analytics που χρησιμοποιούν οι data scientists.