Σύμφωνα με έρευνα της Gartner μεταξύ 317 οικονομικών διευθυντών εταιρειών, σχεδόν οι τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις σχεδιάζουν να μονιμοποιήσουν το καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας για τουλάχιστον το 5% των εργαζομένων τους, οι οποίοι εργάζονταν, μέχρι πρότινος, στα γραφεία τους.

Αναλυτικότερα, το 27% των συμμετεχόντων στην εν λόγω έρευνα ανέφερε ότι θα μονιμοποιήσει την τηλεργασία για τουλάχιστον το 5% του ανθρώπινου δυναμικού του, με το 25% να δηλώνει ότι θα την μονιμοποιήσει για τουλάχιστον το 10% των εργαζομένων του και το 17% για τουλάχιστον το 20% των εργαζομένων του, ενώ ένα 6% των οικονομικών διευθυντών υποστηρίζει ότι οι μισοί ή και περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενοί του θα παραμείνουν σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας. Εντούτοις, σημειώνεται ότι το 26% των ερωτηθέντων απάντησε ότι, μετά το τέλος της κρίσης του COVID-19 δεν θα μονιμοποιήσει την εξ αποστάσεως εργασία για κανέναν εργαζόμενό του.