Για 4η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε η παγκόσμια δράση του Ομίλου Generali «Be Bold For Inclusion», η πρωτοβουλία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, που ο όμιλος γιορτάζει τη δέσμευση του στην προώθηση πολιτικών που ενισχύουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Ειδικότερα, από τις 8 έως και τις 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μία σειρά εσωτερικών δράσεων, με την εταιρεία να προσκαλεί τους εργαζόμενους σε έναν ανοιχτό διάλογο, με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και την ισότητα.

Οι δράσεις κορυφώθηκαν με δύο διαδικτυακά σεμινάρια, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 130 εργαζόμενοι, όπου μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν ήταν η ισότητα των φύλων στην εργασία και η διαφορετικότητα που προκύπτει από πολιτισμικές, κοινωνικές, ηλικιακές και φυλετικές διαφορές, καθώς και διαφορές σεξουαλικού προσανατολισμού και θέματα ταυτότητας φύλου.

«Σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής, όπου οι διαφορές σε κάθε τομέα -φύλο, φυλή, ηλικία, εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, κουλτούρα, αναπηρία, θρησκεία ή προσωπικές πεποιθήσεις- μπορούν να αποτελέσουν πηγή προκατάληψης, αδιαφορίας ή διακρίσεων, η ικανότητα διαχείρισης αυτών των διαφορών αποτελεί ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία ενός οργανισμού. Η Generali ως ένας συμπεριληπτικός εργοδότης δεσμεύεται στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα ενισχύει τη συμμετοχικότητα των ανθρώπων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και θα καθιστά τη διαφορετικότητα πηγή καινοτομίας» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Κορδάτου, Head HR του Ομίλου.