Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GEP, Γιώργος Λαμπρινός, μιλά στο HR Professional για την αναγκαιότητα της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας Εργασίας, με μόνιμο πάντα στόχο, το μηδενικό αριθμό ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και όραμα την ευημερία όλων των εργαζομένων!

HR Professional: Γιατί χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια;

Γιώργος Λαμπρινός: Είναι γεγονός ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων θα μπορούσε να έχει σημαντικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στο εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων, στην κερδοφορία τους αλλά και γενικότερα στην οικονομία της χώρας. Είναι γεγονός επίσης, ότι ένα σύνολο στοιχείων που προκύπτουν από επιστημονικές μελέτες, υποστηρίζει τώρα αυτό που πολλοί επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας, καθώς και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, υποστηρίζουν από καιρό. Ότι δηλαδή, οι παράγοντες κινδύνου στο χώρο εργασίας, μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας, που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν άσχετα με την εργασία, όπως για παράδειγμα οι διαταραχές ύπνου, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η κατάθλιψη, η παχυσαρκία και άλλα προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, η κοινή απαίτηση και επιδίωξη όλων των επιχειρήσεων, όλων των κλάδων, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, γεωγραφικής εξάπλωσης και δραστηριότητας είναι η εφαρμογή, η διαχείριση και η παρακολούθηση πρακτικών Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας.

HR P.: Πώς ωφελούνται οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν στην Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων τους και δε μένουν στο να εφαρμόζουν απλώς το «γράμμα του νόμου»;

Γ. Λ.: Έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρείες με υποδειγματικά προγράμματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος υπερέβησαν το S & P 500 (χρηματιστηριακός δείκτης Standard & Poor’s 500) κατά 3-5% (Fabius R, Thayer R, Dixon BA κ.ά., 2013). Αυτές οι εταιρείες, δεν οδηγούνται και δεν πορεύονται με βάση μόνο τους κανονισμούς και τις ελάχιστες επιταγές του νόμου, καθώς αναγνωρίζουν τα οφέλη και την ανταποδοτικότητα από την εφαρμογή των καλών πρακτικών.

Έχει πια αποδειχθεί στην πράξη ότι η ελλιπής διαχείριση ΥΑΕ, έχει υψηλό άμεσο κόστος στην επιχείρηση το οποίο πολλαπλασιάζεται αν συνυπολογιστεί ο αντίκτυπος στη φήμη της και στην παραγωγικότητα. Σε μια παγκoσμιοποιημένη οικονομία, αυτοί που υστερούν σε αυτόν τον τομέα, θα αγωνιστούν πολύ για να επιβιώσουν. Στο μέλλον λοιπόν, φαίνεται να οδηγούμαστε προς την Ολιστική διαχείριση της ΥΑΕ, η επιτυχία της οποίας έγκειται σε τρεις βασικούς τομείς: στην υγεία και την ευεξία των εργαζομένων, στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συμμόρφωση στη νομοθεσία.

HR P.: Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος στην σημερινή πραγματικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων;

Γ. Λ.: Οι συμβουλευτικές εταιρείες πρέπει να επικεντρώνονται στην προσέγγιση της ολιστικής διαχείρισης της ΥΑΕ και στον τρόπο με τον οποίο το εργασιακό περιβάλλον θα είναι απαλλαγμένο από όλους τους πιθανούς κινδύνους – δίνοντας έμφαση και στους ψυχοκοινωνικούς – με στόχο να ενισχύσουν συνολικά την υγεία την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων τους. Η GEP πριν ακόμη ξεσπάσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας, είχε διαγνώσει την ανάγκη αντιμετώπισης των Ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας.

Έτσι, με τη στρατηγική συνεργασία με την Hellas EAP, συμπληρώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας με υπηρεσίες ΕΑP (Employee Assistance Programs) για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των Ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι απολύτως ανθρωποκεντρικές και αναμφίβολα συνδέονται με την εταιρική υπευθυνότητα.

Αποστολή μας στη GEP είναι αφενός να παρέχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις, τις αποδείξεις και τα ερευνητικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της σωστής διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας και αφετέρου να παρέχουμε τα κατάλληλα -για κάθε επιχείρηση- «εργαλεία», με τα οποία θα υλοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές και θα διαμορφώνουν τις κατάλληλες πολιτικές για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τους. Βελτιώνοντας την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων τα οφέλη σύμφωνα με τις μελέτες είναι πολλαπλά! Δημιουργείται κουλτούρα εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την επιχείρηση με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δέσμευση τους, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση των κινδύνων ενώ έχει παρατηρηθεί ότι σημειώνονται λιγότερα ατυχήματα, λιγότερες ώρες απουσιασμού και παρουσιασμού των εργαζομένων, καταστάσεις που συνδέονται άμεσα με την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Όραμά μας, είναι να συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία μας, καθοριστικά στην ευημερία όλων των εργαζομένων στη χώρα μας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ GEP
Η GEP ιδρύθηκε το 2000 και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Με το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, με εμπειρία, τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην γκάμα των υπηρεσιών της, εντάσσονται και οι εκπαιδεύσεις από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές που μεταδίδουν όλη την απαραίτητη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες, στην Πυρασφάλεια, στην Ασφάλεια γραφείων, αποθηκών, μηχανημάτων κ.ά., χρησιμοποιώντας σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους. Εκπαιδευτική πρωτοπορία της GEP είναι τα e-Learning προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, που δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εταιρεία καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 220.000 εργαζομένους σε 1.878 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 11.271 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.


ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ «ΚΡΥΦΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ»
Κασσιανή Θωμαΐδου, Χημικός μηχανικός, Ε.Μ.Π. – Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τμήματος Ασφάλειας της Εργασίας, GEP

Είναι γεγονός ότι εργασία γραφείου εκτελούν στελέχη όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως π.χ. στελέχη σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τράπεζες, καταστήματα, τηλεφωνικά κέντρα κ.ά. Η εργασία στο γραφείο που περιλαμβάνει πολλές ώρες δουλειάς χωρίς κίνηση και τακτικά διαλείμματα περπατήματος ή άλλης άσκησης, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η εργασία γραφείου, θεωρείται από τους περισσότερους ως ασφαλής εργασία. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμπεριέχει σημαντικό αριθμό κινδύνων, όπως ενδεικτικά η μυοσκελετική καταπόνηση των εργαζομένων από το λανθασμένο τρόπο χρήσης του εξοπλισμού εργασίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω της εκπαίδευσης και μέσα από ολοκληρωμένες προσεγγίσεις της διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία. Η σωστή εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και χρόνιων νοσημάτων γιατί πέραν της πληροφόρησης για τις σωστές πρακτικές εργασίας που παρέχει, προτρέπει τους εργαζόμενους στην υιοθέτηση ασφαλών συμπεριφορών εργασίας. Το πρωτοποριακό e-Learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GEP για την ασφάλεια στην εργασία γραφείου, μπορεί να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, από τους κινδύνους που «κρύβει» η φαινομενικά ακίνδυνη εργασία γραφείου. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της παρακολούθησής του είναι ότι δεν χρειάζεται να κάθεστε στο γραφείο σας για να εκπαιδευτείτε…

E- Learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια γραφείου
Το νέο e-Learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GEP για την ασφάλεια γραφείου μπορεί να ωφελήσει το σύνολο των εργαζομένων μέσω της εύχρηστης κι ευέλικτης μορφής των ηλεκτρονικών μαθημάτων, που γίνονται εξ αποστάσεως και στο χρόνο που επιθυμεί και ορίζει ο εκπαιδευόμενος. Ενδεικτικά θέματα που αναπτύσσονται είναι:

 • Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας
 • Οι παράγοντες διαμόρφωσης συνθηκών εργασίας: Κτιριολογικές απαιτήσεις, φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
 • Οι κίνδυνοι για την Υγεία: π.χ. οπτική κόπωση, μυοσκελετική καταπόνηση, ψυχική και πνευματική καταπόνηση
 • Κίνδυνοι ατυχημάτων: Ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι πτώσεων, κίνδυνοι τραυματισμών από τη χρήση διαφόρων εργαλείων γραφείο κλπ.
 • Μέτρα αντιμετώπισης και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση εργασίας γραφείου.

Τα παραπάνω θέματα, αφού τα παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος, του δίνεται η ευκαιρία να τα εμπεδώσει μέσω ενός διαδραστικού «εκπαιδευτικού παιχνιδιού». Τέλος, αξιολογούνται οι γνώσεις του με το τεστ αξιολόγησης με το οποίο ολοκληρώνεται το μάθημα, και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον το περάσει, λαμβάνει την αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Food for thought!
Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία της Αμερικής (NIOSH), προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εκτελούν εργασία γραφείου με παρατεταμένη καθιστική στάση, συστήνοντας την εφαρμογή πρακτικών, που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους.

Στην ίδια κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων, κινούνται και οι ειδικοί της GEP οι οποίοι αξιολογώντας τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, προτείνοντας πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες επεκτείνονται και πέρα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας βάζοντας στο επίκεντρο της προσοχής τους τον άνθρωπο.

Το πρόγραμμα του NIOSH (National Institute of Occupational Safety & Health) προτείνει σε εργοδότες και επικεφαλής τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού τους εξής χειρισμούς για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

 • Την υποστήριξη της Ανώτερης Διοίκησης και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε όλες τις πρωτοβουλίες για την Υγεία και την Ασφάλεια
 • Την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών και πρακτικών για τη μείωση της καθιστικής εργασίας και την προώθηση της σωματικής άσκησης.
 • Τη δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα προσπαθεί να προάγει την ευημερία των εργαζομένων
 • Την αξιολόγηση των υφιστάμενων πόρων και πολιτικών, προγραμμάτων και πρακτικών ώστε να αξιοποιήθουν για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών
 • Την παροχή στους εργαζόμενους, περισσότερης αυτονομίας στην κατανομή των ωρών και του φόρτου εργασίας
 • Τη δημιουργία, όσο αυτό είναι δυνατόν, χώρων για διαλείμματα προκειμένου να τους χρησιμοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Την εκπαίδευση της διοίκησης και τους προϊσταμένων των τμημάτων, σχετικά με την αντιμετώπιση και τη μείωση του εργασιακού άγχους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
 • Την πεποίθηση ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε οποιαδήποτε παρέμβαση είναι εθελοντική
 • Τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων εργασιακής ασφάλειας και υγείας, με υπηρεσίες EAP και προγράμματα που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων
 • Την παροχή κινήτρων που να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα
 • Την τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων διαχείρισης της υγείας και της Ασφάλειας και πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών, αν χρειάζεται
 • Την εκπαίδευση των εργαζομένων στην ασφάλεια γραφείου.