Το ωριαίο κόστος εργασίας στη Γερμανία γνώρισε κατά το 2012 άνοδο κατά 2,6%, επιβεβαιώνοντας μια επιτάχυνση στη διάρκεια των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ομοσπονδιακό γραφείο στατιστικών Destatis.

 Η άνοδος αυτή βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο που παρατηρήθηκε στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, ο οποίος ανέρχεται στο 1,6%. Μεταξύ του 2002 και του 2007, το κόστος αυτό αυξανόταν κατά μέσο όρο 1,3% ετησίως, ενώ από το 2008 ως το 2011, αυξήθηκε κατά 2,1%. Η άνοδος που καταγράφηκε το 2012 επιβεβαιώνει μια αύξηση των ακαθάριστων μισθών κατά 3% και των εισφορών κατά 1,2%, διευκρίνισε η Destatis. Αναφερόμενο ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο του 2012, το γραφείο διαπιστώνει πως το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε στη Γερμανία κατά 2,9% σε ένα χρόνο ενώ, ως μέτρο σύγκρισης, δεν αυξήθηκε παρά κατά 1,9% μέσο όρο στο σύνολο της ΕΕ.

Πρόκειται για το έβδομο διαδοχικό τρίμηνο κατά το οποίο η άνοδος είναι μεγαλύτερη στη Γερμανία απ’ αυτή που καταγράφεται κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Μολονότι χώρες όπως η Εσθονία (+7,6%), η Ρουμανία (+7,2%) ή η Λιθουανία (+5,4%) κατέγραψαν σημαντικότερες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη διάρκεια του τρίτου περυσινού τριμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat τα οποία επικαλείται η Destatis, η Ιταλία (+0,8%), η Ισπανία (+0.7%) και η Ολλανδία (+0,5%) βρίσκονται πιο κάτω απ’ αυτό το μέσο όρο.

Όσο για τη Γαλλία, το ωριαίο κόστος της εργασίας αυξήθηκε κατά 2,2% σε ένα χρόνο στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Έπειτα από χρόνια μισθολογικής μετριοπάθειας, τα οποία συνέβαλαν ώστε να ενισχυθεί η γερμανική ανταγωνιστικότητα, εδώ και δύο χρόνια δίνονται στους γερμανούς εργαζομένους σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις και πριμ, ως αποτέλεσμα της καλής πορείας των επιχειρήσεων της χώρας.