Τον νόμο που θεσμοθετεί κατώτατο μισθό 8,5 ευρώ μικτά ωριαίως στη Γερμανία, και ο οποίος θα εφαρμοσθεί το αργότερο μέχρι το 2017, ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά προβλέπεται η εφαρμογή μεταβατικής περιόδου για τους τομείς όπου θα ισχύει ακόμη κλαδική σύμβαση. Το αργότερο μέχρι το 2017 θα έχει εφαρμοσθεί για όλους τους εργαζόμενους πλην των κάτω των 18 ετών, των μαθητευομένων και των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι εξαιρούνται για το πρώτο εξάμηνο από την πρόσληψή τους. Η θέσπιση κατωτάτου μισθού αποτελεί επανάσταση σε μία χώρα, όπου η διαπραγμάτευση των μισθών από τους κοινωνικούς εταίρους αποτελούσε ιστορικό θεσμό.

Οι εταίροι της Γερμανίας, με πρώτη τη Γαλλία, ελπίζουν ότι η εφαρμογή του νόμου θα αντιμετωπίσει το ντάμπινγκ σε ορισμένους τομείς, όπως ο τομέας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, και ότι θα τονώσει την εσωτερική κατανάλωση στην πρώτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρώπης. Αναφορικά με το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μειώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Μάρτιο. Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 12.000 σε 2,901 εκατ., σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείο Εργασίας της χώρας. Το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,7%, χαμηλότερα από το 6,8% που ήταν η πρόβλεψη των οικονομολόγων στην έρευνα του Reuters.