Η ανισοκατανομή του πλούτου μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γερμανία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τη διαφορά στους μισθούς τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Συμπεριλαμβάνοντας όλα τα εισοδήματα, από την εργασία, το κεφάλαιο και τα ακίνητα, μια Γερμανίδα κερδίζει κατά μέσο όρο 49% λιγότερα χρήματα σε σύγκριση με έναν άνδρα συμπατριώτη της, σύμφωνα με το ινστιτούτο DIW του Βερολίνου.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό, βασιζόμενοι στις δηλώσεις εισοδήματος που υποβλήθηκαν στις φορολογικές αρχές το 2007, καθώς αυτά ήταν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους. Το αποτέλεσμα απεικονίζει μια κατάσταση πολύ πιο άνιση από αυτήν που παρουσιάζει η Destatis, η επίσημη στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας η οποία συγκρίνει μόνο τις διαφορές των μισθών. Σύμφωνα με την Destatis, οι γυναίκες κερδίζουν 22% λιγότερα χρήματα από τους άνδρες συναδέλφους τους για κάθε ώρα που εργάζονται. Ωστόσο το ινστιτούτο DIW επισημαίνει ότι οι γυναίκες όχι μόνο κερδίζουν λιγότερα χρήματα, αλλά επιπροσθέτως η ανισότητα αυξάνεται όταν ληφθούν υπόψη και άλλες πηγές εσόδων.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Στέφαν Μπαχ, εξήγησε ότι γενικά «οι γυναίκες απασχολούνται πιο συχνά απ’ ό,τι οι άνδρες σε θέσεις όπου οι αμοιβές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές». Επιπλέον, συχνά εργάζονται με μειωμένο ωράριο -και άρα με μειωμένο μισθό- ενώ η εγκυμοσύνη διακόπτει την καριέρα τους και την εξέλιξή τους. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν με τη σειρά τους το ύψος της σύνταξης ή του επιδόματος ανεργίας και των άλλων κοινωνικών παροχών που λαμβάνει μια γυναίκα. Το χάσμα κλείνει ελαφρώς όσον αφορά τα έσοδα κεφαλαίου που για τις γυναίκες αποτελούν το 66% των αντίστοιχων εσόδων των ανδρών. Στα έσοδα από την ακίνητη περιουσία οι γυναίκες είναι ευνοημένες καθώς κερδίζουν ελαφρώς περισσότερα χρήματα από τους άνδρες.