Το ποσοστό της ανεργίας στη Γερμανία αυξήθηκε, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία, στο 6,9% τον Σεπτέμβριο -το υψηλότερο ποσοστό για περισσότερο από τρία χρόνια- από 6,8% τον Αύγουστο, ενώ διατηρήθηκε στο 6,9% και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης της Γερμανίας.

Ο αριθμός των ανέργων Γερμανών αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 20.000 σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ενώ σε μη εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε τον Οκτώβριο στα 2,75 εκατομμύρια από 2,79 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός. Η αύξηση της ανεργίας οφείλεται στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στη Γερμανία λόγω της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία οδηγεί στη μείωση των επιχειρηματικών επενδύσεων.