Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε επί πέμπτο συνεχή μήνα το Μάρτιο.

Σε νέο χαμηλότερο επίπεδο από την εποχή της ενοποίησης της Γερμανίας, αντικατοπτρίζοντας για άλλη μια φορά την Ευρώπη «των δυο ταχυτήτων», ακόμη και στην απασχόληση.