Για έβδομη συνεχή χρονιά το Hellenic Coaching Association πραγματοποιεί κοινωνικές δράσεις με σκοπό να συνεισφέρει ενεργά στην ελληνική κοινωνία.

Τον Μάρτιο λοιπόν, ξεκινά και πάλι η δράση Solidarity Coaching σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές-Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και Φορείς για την επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών τους. Η εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνει εξατομικευμένα προγράμματα Executive Coaching σε διευθυντικά στελέχη των οργανισμών καθώς και επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση δεξιοτήτων που παρέχονται από επαγγελματίες Coaches μέλη του HCA. Σημειώνεται ότι στη δράση Solidarity Coaching έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 35 εθελοντές επαγγελματίες coaches του HCA και έχουν προσφέρει πάνω από 950 ώρες coaching σε 112 στελέχη από 49 οργανισμούς όπως η Greenpeace, Praksis, Actionaid, WWF, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Αρκτούρος, ΚΕΘΕΑ, Δεσμός κ.ά.