Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να ανακόψει την ανοδική αυτή πορεία καθώς η ανεργία αναμένεται να αγγίξει το 28% το 2010, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

«Οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι ενώπιον της κρίσης της αγοράς εργασίας» τονίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία και συμπληρώνει: «Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι νέοι Έλληνες να διατηρήσουν την επαφή τους με την αγορά εργασίας».

Ο Οργανισμός Οικονομικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να προβεί στα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει μία νέα επιδείνωση της ανεργίας:

  • ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν σε σεμινάρια ευρέσεως εργασίας αμέσως μόλις μένουν άνεργοι και διεξαγωγή των προγραμμάτων υψηλότερου κόστους για όσους βρίσκονται στην ανεργία για παρατεταμένο διάστημα.
  • περικοπή των επιδοτήσεων στις θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν εκπαίδευση και παροχή επιδοτήσεων στους μακροχρόνιους νέους άνεργους, τους άνεργους που δεν ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση και στους νέους άνεργους που δεν εργάστηκαν ούτε επιμορφώθηκαν τους τελευταίους έξι μήνες.
  • καθιέρωση ενιαίας σύμβασης εργασίας που προβλέπει περιορισμένη αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης και επιμήκυνση της δοκιμαστικής περιόδου για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου.
  • μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους με το βασικό μισθό σε θέσεις που παρέχουν εκπαίδευση.
  • χάραξη ενιαίας επαγγελματικής πορείας στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συνδυασμό διδασκαλίας ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων.
  • εμπλουτισμός των πρακτικών με περισσότερα επαγγέλματα και ενθάρρυνση κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν περισσότερους μαθητευόμενους.

Πηγή: Έθνος