Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching (HCA) Gilles Gambade, εξελέγη Αντιπρόεδρος και του European Mentoring & Coaching Council, (EMCC), στη διάρκεια πρόσφατου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος έχει στους κόλπους του περισσότερα από 4500 μέλη από 21 χώρες και επιτελεί σημαντικό έργο στην ανάπτυξη και διάδοση του θεσμού του coaching & mentoring, έχοντας θεσπίσει ποιοτικά κριτήρια ποιότητας για τους επαγγελματίες, παρέχοντας συγχρόνως τις διεθνείς πιστοποιήσεις και για τους coaches που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. 

πιστοποίηση αυτή, καθίσταται επιβεβλημένη τόσο για τους επαγγελματίες, ώστε να ασκήσουν ως business coaches τα καθήκοντά τους και να βοηθήσουν αποτελεσματικά τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν σωστά τη στρατηγική τους, όσο και για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να επιλέξουν τους καταλληλότερους business coaches, έτσι ώστε να αναδείξουν τις ηγετικές ικανότητες των στελεχών τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και τη διαχείριση των αλλαγών που πραγματοποιούν στο επιχειρηματικό τοπίο.

Στην Ελλάδα, ο θεσμός του business coaching αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ είναι σε εξέλιξη η αναγνώριση του επαγγέλματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο site www.emccouncil.org.