Στην Dixons South-East Europe/Κωτσόβολος διαμορφώνουμε την κατάλληλη κουλτούρα για να δημιουργηθούν οι δομές εκείνες που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο της εμπειρίας.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Γιώργος Κουμαρτζής: Ο τομέας της λιανικής έχει αλλάξει ριζικά και ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Η επιτυχία της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ είναι συνάρτηση της ικανότητας των ατόμων μας να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών μας και να προσφέρουν Εμπειρία, Προϊόντα και Υπηρεσίες που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινή ζωή τους, μέσω ενός δοκιμασμένου και αποτελεσματικού μοντέλου λειτουργίας, σε όλα τα σημεία επαφής μαζί τους.

Για να μπορεί o κάθε εργαζόμενός μας να προσφέρει εμπειρία στον εσωτερικό/εξωτερικό του πελάτη θα πρέπει ο ίδιος να λαμβάνει εμπειρία υπό το πρίσμα των αξιών της εταιρείας. Επομένως, κύριο μέλημά μας είναι να αναπτύξουμε την κατάλληλη κουλτούρα και τα σωστά εργαλεία, ώστε να αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο της εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό χρόνο, να αντλούμε τις κατάλληλες πληροφορίες και να αναβαθμίζουμε συνεχώς το επίπεδο της εμπειρίας τους.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

Γ. Κ.: Η παραπάνω στρατηγική απαιτεί σημαντικές αλλαγές στα συστήματα και την εισαγωγή νέων εργαλείων σε όλες τις κύριες λειτουργίες του HR, όπως:
– Αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του HR ώστε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Στα επόμενα έτη θα δώσουμε έμφαση στην εξωτερίκευση του HR, στην ενδυνάμωση της επιθυμητής κουλτούρας και στην εκπαίδευση των Line Managers με τις κατάλληλες πρακτικές, τη νοοτροπία και τα εργαλεία που θα οδηγούν πάντα στην επιτυχία.
– Επικέντρωση στην ανάπτυξη της κατάλληλης ηγεσίας, ώστε να δημιουργήσουμε «ηγέτες» που θα εμπνεύσουν και θα αποτελέσουν τα πρότυπα για τη νέα γενιά των managers.
– Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχoύς ανατροφοδότησης.
– Συνεχή εκπαίδευση ώστε οι εργαζόμενοι να αναπτύσσονται πλέον με ένα πιο δυναμικό και προσωποποιημένο τρόπο.
– Επένδυση σε μια πολυδιάστατη στρατηγική προσέλκυσης, διαμόρφωσης αναπτυξιακών προγραμμάτων και ενός υβριδικού μοντέλου εξέλιξης για το δυναμικό των Πωλήσεων. Ως εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του retail, οφείλουμε να χτίζουμε industry leading δεξιότητες και υψηλή τεχνογνωσία για τους ανθρώπους μας προσφέροντας on-the-job career experiences και γρήγορη εξέλιξη.
– Απλότητα του Performance Management, ώστε να γίνει ένα πραγματικά απλό και κατανοητό εργαλείο εξέλιξης των εργαζομένων και όχι μια διαδικασία του HR.
– Επικέντρωση και ανάπτυξη: α. του Data Science και Business analytics με στόχο κάθε απόφαση της εταιρείας να βασίζεται σε αποτελεσματικά μοντέλα και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός cross-functional Analytics Hub που θα ανοίξει τον δρόμο στο Scientific Retailing και β. των People analytics με στόχο να δημιουργήσουμε τα best in class profiles σύμφωνα με HR δεδομένα, δίνοντας σημαντική πληροφόρηση κυρίως στους πυλώνες του Talent Acquisition, Learning & Development.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Γ. Κ.: Ως HR πρέπει συνεχώς να προσδιορίζουμε τους κανόνες όσον αφορά την οργάνωσή μας, τον τρόπο προσέγγισης των ταλέντων, τη διοίκηση της απόδοσης και ενεργητικής συμμετοχής των ανθρώπων της εταιρείας μας. Επομένως, ο ρόλος του HR είναι αυτός του «business-oriented specialist» και όχι του «service provider», ώστε να αναπτύσσει νέες δεξιότητες.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Γ. Κ.: Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των απαιτήσεων αλλά και στη βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας. Οι «έξυπνες» και «σκεπτόμενες» συσκευές βελτιώνουν σημαντικά τη ζωή όλων μας. Αυτό επηρεάζει όλους τους τομείς, σαφώς και το HR.
• Τα Mobile apps έχουν γίνει μέρος της ζωής μας. Ομοίως στο HR πρέπει να γίνει σημαντική επένδυση σε apps.
• Τα Mobile & social platforms (Facebook, LinkedIn, Glassdoor κ.ά.) γίνονται αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών μας εργασιών. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα Social Media για την καταγραφή της εργασιακής τους εμπειρίας και διαμορφώνουν το  employer branding. Επίσης, γίνονται αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης ταλέντων.
• Το χάσμα γενεών για πρώτη φορά πιο κοντά: Θα πρέπει να σκεφτούμε καινοτόμες προσεγγίσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική συνεργασία ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, π.χ. reverse Coaching & mentoring.
• Τα People analytics γίνονται πραγματικότητα. Το μέλλον μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα των ανθρώπων μας και να δημιουργούμε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης.
Φυσικά η λίστα μόνο θα μεγαλώνει καθώς οι τάσεις συνεχώς θα αλλάζουν και οι εξελίξεις θα ανατρέπουν κάθε δεδομένο.

Το κείμενο υπογράφει ο Γιώργος Κουμαρτζής, Head of Human Resources, Dixons South-East Europe/Κωτσόβολος, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.