Μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας oφείλει να παρέχει στην επιχείρηση τα προσαρμοσμένα στις δικές της ανάγκες «εργαλεία», με τα οποία θα υλοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές και θα διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές για την προαγωγή της Υγείας, της Ασφάλειας και της ευεξίας των εργαζομένων της.

Η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση που όλο και περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν είναι η Ολιστική διαχείριση της ΥΑΕ, η οποία στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες:
• στην ασφάλεια, υγεία και ευεξία (well being) των εργαζoμένων,
• στην επιχειρησιακή αριστεία & βιωσιμότητα,
• στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Η Ολιστική διαχείριση των ζητημάτων της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ) έχει στόχο τη διασφάλιση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος και την εξάλειψη όλων των δυνητικών κινδύνων για τον εργαζόμενο. Στην προσέγγιση αυτή σημαντική θέση κατέχει και η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, οι οποίοι συνήθως συνδέονται και με εξωγενείς της εργασίας παράγοντες.

Η ολιστική διαχείριση ΥΑΕ είναι οικονομικά συμφέρουσα και αυξάνει την κερδοφορία του οργανισμού.
Γνωρίζετε ότι οι ανεπαρκείς/ακατάλληλες συνθήκες Yγείας και Ασφάλειας στο χώρο Eργασίας είναι επιζήμιες για τους εργαζόμενους, την επιχείρηση, αλλά και για το ίδιο το κράτος; Η βελτίωση, ωστόσο, των πολιτικών και των πρακτικών σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, μπορεί να είναι επωφελής για όλους. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας (EUOSHA) κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην ΥΑΕ αποφέρει κέρδος 2,2 ευρώ. Επίσης, άλλες έρευνες δείχνουν ότι εταιρίες με υποδειγματικά προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας υπερβαίνουν το S&P 500 (χρηματιστηριακός δείκτης Standard & Poor’s 500) κατά 3-5%.

Ανακαλύψτε τα οφέλη για την επιχείρηση που εκπροσωπείτε.
Η εφαρμογή καλών πρακτικών στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας είναι μια ευκαιρία για να βελτιώσετε το ROI και να αυξήσετε την κερδοφορία της επιχείρησης.
Η ολιστική προσέγγιση ΥΑΕ μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:
• Μείωση του ρίσκου σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
• Βελτίωση της παραγωγικότητας
• Αναβάθμιση του ηθικού των εργαζομένων
• Μείωση του απουσιασμού
• Ενίσχυση φήμης της φίρμας
• Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Απλές συμβουλές για Διευθυντές Προσωπικού ως προς τη σωστή αξιoποίηση των Υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφάλειας
• Αντιμετωπίστε τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφάλειας ως συμβούλους σας σε κάθε θέμα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας: ρωτήστε κάθε λεπτομέρεια που αφορά στις υπηρεσίες τους, ώστε να ωφεληθείτε στο μέγιστο βαθμό.
• Ενημερώστε άμεσα τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφάλειας σχετικά με τους χώρους και τις θέσεις εργασίας που έχετε στην επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Ο ιατρός εργασίας θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις ή/και τα εμβόλια που ενδεχομένως απαιτούνται, σχετικά με τα σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί κουτί πρώτων βοηθειών και τα άτομα που πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να αποτελέσουν την ομάδα πρώτων βοηθειών. Ο τεχνικός ασφάλειας θα εντοπίσει τις πηγές επαγγελματικών κινδύνων και θα σας προτείνει μέτρα πρόληψης.
• Ενημερώστε τους ανθρώπους σας για το προσωπικό όφελος που μπορεί να έχουν, καθώς ο Ιατρός Εργασίας είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο: μπορεί να δει αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, να παραπέμψει σε ειδικότερο ιατρό εφόσον απαιτείται, να καθοδηγήσει στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής κ.ά.
• Ζητήστε τη γνώμη του Ιατρού Εργασίας σχετικά με προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση, όπως π.χ. αυξημένα επίπεδα θορύβου, κακή ποιότητα αέρα, περιορισμένους ή απομακρυσμένους χώρους. Θα σας κάνει ο ίδιος κάποιες προτάσεις και θα σας κατευθύνει στο εξειδικευμένο Τμήμα Υγείας της GEP, ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη λύση για την επιχείρηση που εκπροσωπείτε.

Πώς να μειώσετε το ποσοστό απουσιασμού των εργαζομένων σας.
Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ως συχνότερες αιτίες απουσιασμού τις μυοσκελετικές παθήσεις και το εργασιακό στρες, ενώ ακολουθούν και άλλα ζητήματα υγείας. Η σωστή στατιστική ανάλυση του απουσιασμού από τον Ιατρό Εργασίας θα οδηγήσει στην εφαρμογή των κατάλληλων για την επιχείρηση που εκπροσωπείτε μέτρων προστασίας και προαγωγής της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού, με πολλαπλά οφέλη για τον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά και την επιχείρηση.

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
H GEP, κατανοώντας τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, σε συνεργασία με την Hellas EAP, την πρώτη και μόνη στην Ελλάδα πιστοποιημένη εταιρία παροχής υπηρεσιών EAP(Employee Assistance  Programs), υποστήριξης των εργαζομένων, της διοίκησης και των οικογενειών τους, σας παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών που συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα, την ενίσχυση του ηθικού, τη βελτίωση της απόδοσης και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε στρεσογόνες και μεταβατικές περιόδους στο εργασιακό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα:
• Εκτίμηση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων.
• 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (24/7/365)
• Ελέγχους στρες.
• Ψυχομετρικές εκτιμήσεις.
• Αξιολογήσεις εργασιακής καταλληλότητας.
• Διαχείριση χρόνιων ασθενειών
• Προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και τρόποι διαχείρισής τους.
• Προγράμματα προαγωγής της ευεξίας.
• Εκπαιδεύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα στελέχη της επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα που σας δίνει η GEP στην Υπηρεσία του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφάλειας
Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην Ελλάδα.
Σχετικά με τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφάλειας η συνεργασία με τη GEP προσφέρει τα παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Αξιοποίηση του μεγαλύτερου δικτύου Ιατρών Εργασίας, με πανελλαδική κάλυψη, ώστε κάθε εγκατάσταση -ανεξάρτητα από την τοποθεσία της- να λαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.
• Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφάλειας στη διαχείριση προβλημάτων που αφορούν στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια.
• Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία και παροχή συμβουλών, ώστε η κάθε επιχείρηση να λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
• Εφαρμογή καλών πρακτικών που έχουν αναδειχθεί από την εμπειρία μας ως ικανές να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη.
• Σταθερή υποστήριξη της επιχείρησης από τα Τμήματα Υγείας και Ασφάλειας της GEP, που στελεχώνεται από Επιστημονικούς Συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να δώσουν άμεσα και οποιαδήποτε στιγμή προτάσεις και λύσεις για κάθε ζήτημα που αφορά στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, με εμπειρία και τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους. Καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 220.000 εργαζομένους, σε 1900 επιχειρήσεις, σε 11.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Το κείμενο υπογράφει ο Γιώργος Λαμπρινός, Διευθύνων Σύμβουλος, GEP, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.