Σύμφωνα με τα ευρήματα του The Remote Work Report 2021 της GitLab, με δείγμα 3.900 άτομα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και τη Νότια Κορέα, το 52% των τηλεργαζόμενων θα σκεφτόταν να αφήσει την εταιρεία του για κάποιον άλλον απομακρυσμένο ρόλο, ενώ ο 1 στους 3 θα παραιτούνταν από την εργασία του αν ξαφνικά δεν είχε την επιλογή της τηλεργασίας.

Επιπρόσθετα, το 34% των ερωτηθέντων σημείωσε ότι η περισσότερη διαφάνεια από την ηγεσία οδηγεί σε μεγαλύτερο αίσθημα σύνδεσης με την εργασία, ενώ ως προς την τηλεργασία, παρότι οι 4 στους 5 θα την πρότειναν σε κάποιον φίλο και το 81% δηλώνει ικανοποιημένο με την παραγωγικότητα, μόλις το 37% πιστεύει ότι η εταιρεία διαμοιράζει αποτελεσματικά τον φόρτο εργασίας.

Επιπλέον, το 45% των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι έχει λιγότερο από έναν χρόνο εμπειρίας στην εξ αποστάσεως εργασία και το 82% συμφωνεί ότι η τηλεργασία είναι το μέλλον της εργασίας, ενώ ως προς τα οφέλη το 42% ανέφερε την αυξημένη παραγωγικότητα, το 38% την αυξημένη αποδοτικότητα, το 24% τη μείωση της γραφειοκρατίας και το 20% τις βελτιωμένες διαδικασίες. Εντούτοις, βάσει της έρευνας, το 45% ανησυχεί επειδή δεν βλέπει τους συναδέλφους του από κοντά και το 34% για την ικανότητά του να συνεργάζεται αποτελεσματικά. Τέλος, το 42% παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ως προς τη διατήρηση των ορίων όταν δουλεύει μακριά από το γραφείο και το 33% επισήμανε ότι η εταιρεία του επενδύει στα virtual coffee breaks για τη διατήρηση της αίσθησης μιας κοινότητας.