Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των οργανισμών για την επόμενη τριετία αποτελεί τεκμηριωμένα και από την ελληνική αλλά και από τη διεθνή πραγματικότητα, η διαχείριση ταλέντων.

Ως ταλέντα αξιολογούνται τα κατάλληλα στελέχη που θα δραστηριοποιηθούν, θα καινοτομήσουν και θα ηγηθούν των αλλαγών που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Είναι τα «κρίσιμα στελέχη» των εταιρειών που διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους, την πρωτοτυπία, το δυναμισμό τους, τις ηγετικές ικανότητες αλλά και τις περισσότερες ευκαιρίες για μετακίνηση στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία αναγνώρισης, προσέλκυσης, ανάπτυξης, δέσμευσης και διακράτησης αλλάζει πλέον τα βασικά της χαρακτηριστικά και εισάγεται σε μια νέα εποχή.

To HR Professional για μία ακόμη χρονιά αφουγκράζεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς παρουσιάζοντας στην ελληνική κοινότητα του HR, τον κορυφαίο διεθνώς διανοητή στον τομέα του Talent Management και έναν από τους σημαντικότερους management thinkers στον κόσμο, Professor Peter Cappelli, Director, Center for Human Resources, The Wharton School. Βασιζόμενος στην πολυετή έρευνα και εμπειρία του, στις 11 Δεκεμβρίου, θα μας παρουσιάσει τεκμηριωμένες λύσεις στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση ταλέντων καθώς επίσης και ένα ολοκληρωμένο πλάνο στρατηγικής, δράσεων και εργαλείων talent και performance management θα βρίσκεται στη διάθεση των συμμετεχόντων.Το νέο εργασιακό περιβάλλον όπως έχει αρχίσει και διαμορφώνεται θα λάβει την ακαδημαϊκή υπόσταση και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση μέσα από το νέο πλαίσιο που ο P.Cappelli θα θέσει στο 9th People Management Executive Seminar.

Να είστε όλοι εκεί!