Σύμφωνα με το «Diversity & Inclusion Study 2019» της Glassdoor, το 49% των εργαζομένων στις ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βιώσει ή έχουν υπάρξει μάρτυρες ρατσιστικών, φυλετικών, ηλικιακών ή και άλλου είδους διακρίσεων στον εργασιακό χώρο.

Αναλυτικότερα, το 34% των εργαζομένων στις εν λόγω χώρες έχει αντιμετωπίσει ή έχει γίνει μάρτυρας ηλικιακών διακρίσεων στην εργασία του, το 33% φυλετικών διακρίσεων, το 30% ρατσισμού και το 24% διακρίσεων ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Επιπροσθέτως, το 71% των εργαζομένων σε αυτές τις τέσσερις χώρες αναφέρει ότι η εταιρεία του απασχολεί ένα diverse ανθρώπινο δυναμικό, ενώ το 56% πιστεύει πως η εταιρεία του επενδύει σήμερα περισσότερο στον τομέα του Diversity & Inclusion, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης, η εν λόγω μελέτη έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ είναι πιο πιθανό να έχουν βιώσει ή δει κάποιου είδους διάκριση (61%), συγκριτικά με το Ηνωμένο Βασίλειο (55%), την Γαλλία (43%) και την Γερμανία (37%), ενώ το 42% των ερωτηθέντων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει βιώσει ή έχει δει ρατσισμό στον εργασιακό χώρο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο 37%, την Γαλλία στο 30% και την Γερμανία στο 24%.

Αναφορικά με την ηλικιακή διάκριση, φαίνεται να είναι επικρατέστερη μεταξύ των εργαζομένων σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο (45% και 39% αντίστοιχα) σε σχέση με τις Γαλλία (29%) και Γερμανία (22%). Σημειώνεται, τέλος, ότι το 50% των ερωτηθέντων και από τις τέσσερις χώρες θεωρεί ότι ο εργοδότης του θα πρέπει να κάνει περισσότερα προς την κατεύθυνση του Diversity & Inclusion.