Στασιμότητα, αλλά αναγνώριση της ενεργοποίησης των εταιρειών και ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια καταδεικνύουν και τα ελληνικά ευρήματα του 2ου κύματος της παγκόσμιας έρευνας «Global DEI Census», για θέματα διαφορετικότητας και ισότιμης ένταξης στον κλάδο του marketing και της επικοινωνίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2023 από την WFA και την KANTAR, ενώ στη χώρα μας υλοποιήθηκε από τον ΣΔΕ. Όπως και σε διεθνές επίπεδο, έτσι και στην Ελλάδα, δεν σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 1ο κύμα της έρευνας που είχε διεξαχθεί το 2021. Αναλυτικότερα, το 17% δήλωσε ότι είναι πιθανό να εγκαταλείψει τον κλάδο λόγω έλλειψης διαφορετικότητας και συμπερίληψης, με το αντίστοιχο ποσοστό διεθνώς να καταγράφεται στο 14%.

Παράλληλα, οι γυναίκες, τα μέλη της LGBΤQ+ κοινότητας, τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βιώνουν χειρότερες εμπειρίες και διακρίσεις στον εργασιακό τους χώρο, με το υψηλότερο ποσοστό να αφορά στα άτομα με αναπηρία. Επιπρόσθετα, η ψυχική υγεία αναδείχθηκε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, με το 54% των συμμετεχόντων (42% διεθνώς) να δηλώνει ότι συχνά νιώθει stress στην εργασία του και μόλις το 36% -ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά παγκοσμίως- να εξηγεί ότι στην εταιρεία του υπάρχει πλαίσιο αποδοχής για θέματα ψυχικής υγείας (50% διεθνώς).

Τέλος, το 66% των ερωτηθέντων (vs 46% το 2021) συμφώνησε ότι η εταιρεία του λαμβάνει ενεργά μέτρα για να είναι συμπεριληπτική και χωρίς αποκλεισμούς, ποσοστό μεγαλύτερο συγκριτικά με το 46% του 2021. Στην Global DEI Census 2023 συμμετείχαν συνολικά σχεδόν 13.000 στελέχη από 91 χώρες, ενώ στην Ελλάδα, υπήρξαν 628 συμμετοχές.