Η Dale Carnegie διοργανώνει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου εκδήλωση με θέμα Global Re-Engagement Day στο Crowne Plaza.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Πωλήσεων και Διευθυντικά Στελέχη. Σ’ αυτή θα μοιραστούν best practices σχετικά με το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη που απαιτείται σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, πώς να υπερνικηθεί η παράλυση που προκαλείται από την οικονομική ανησυχία και πώς να δεσμεύονται και να επικεντρώνονται εκ νέου τα στελέχη στη σημερινή επιτυχία και αυριανή ανάπτυξη.