Η Global Sustain παρουσίασε τον 3ο κατά σειρά ενιαίο απολογισμό, με έτος αναφοράς το 2018 και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από την 1 Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο ενιαίος αυτός απολογισμός περιλαμβάνει στοιχεία από την Global Sustain Limited (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), την Global Sustain GmbH (Βερολίνο, Γερμανία) και την Global Sustain Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα), ενώ έχει συνταχτεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI Standards (In accordance-core), τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), τις αρχές του προτύπου AA1000APS (2008), το πρότυπο του International Reporting Council (IIRC) και τέλος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του οργανισμού Principles for Responsible Investment (PRI).

Το περιεχόμενο έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία TÜV AUSTRIA Hellas, ενώ τα οικονομικά στοιχεία έχουν διασφαλιστεί από την εταιρεία RSM Α.Ε. για την Ελλάδα, από την εταιρεία Oury Clark για το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Schwarzkopf για την Γερμανία Τα κύρια επιτεύγματα περιλαμβάνουν: Αύξηση κύκλου εργασιών (11,14%), αύξηση οικονομικής αξίας(45%), ικανοποίηση πελατών σε θέματα επικοινωνίας(91%), διατήρηση μελών στο δίκτυο της Global Sustain(90,1%) και συμμετοχή σε 91 εκδηλώσεις.