Τον 4ο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2021-2022 παρουσίασε η Goldair Handling. Σύμφωνα με αυτόν, η εταιρεία το 2022 παρουσίασε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 22%, απασχολώντας 3.871 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 2.276 βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ το 2021 και το 2022, πραγματοποιήθηκαν 3.307 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 188.896 εκπαιδευτικές ώρες.

Αναφορικά με τη θεματολογία των εκπαιδεύσεων για το 2022, το 25% αφορούσε στην αντίδραση σε έκτακτες περιπτώσεις, το 21% στον χειρισμό επικίνδυνων ή ύποπτων αντικειμένων, το 16% στην εξοικείωση με τον εξοπλισμό, το 12% στις πρώτες βοήθειες και το 11% στην εξυπηρέτηση πελατών, ενώ ένα 4% σχετιζόταν με τη περιβαλλοντική συνείδηση. Επιπλέον, ο απολογισμός αναφέρεται και στην αναγνώριση, αλλά και στα προνόμια που προσφέρει η εταιρεία στους ανθρώπους της.

Έτσι, όπως επισημαίνεται, το 2022, 449 εργαζόμενοι έλαβαν ευχαριστήριο μήνυμα από τον CEO, ενώ 139 παρέλαβαν ένα αναμνηστικό για τα 10 συνεχή έτη παρουσίας τους στην εταιρεία. Ως προς τα προνόμια, η Goldair Handling προσφέρει, μεταξύ άλλων, κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, καθώς και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αλλά και σίτισης.

Επιπρόσθετα, στον απολογισμό τονίζεται η σημασία που δίνει η Goldair Handling στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, έχοντας υλοποιήσει 701 σχετικά σεμινάρια, ήτοι 2.997 εκπαιδευτικές ώρες, στα οποία εκπαιδεύτηκαν συνολικά 4.163 εργαζόμενοι. Τέλος, ο 4ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης περιγράφει και τις δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας, η οποία το 2022 πραγματοποίησε 36 δράσεις ΕΚΕ, οργάνωσε 5 εθελοντικές αιμοδοσίες και γιόρτασε συνολικά 33 Παγκόσμιες Ημέρες, μέσω σχετικών δράσεων.