Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών που προωθεί το πολυνομοσχέδιο για τα εργασιακά, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τις περικοπές μισθών στις ΔΕΚΟ καθώς και των ευρύτερων μέτρων για την περιστολή των δημόσιων δαπανών, η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί και διαμορφωθεί ανάλογα, με μάλλον δυσοίωνες προοπτικές για το 2011.

Οι εξελίξεις αυτές διαδραματίζονται σε μία περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική και τη στιγμή όπου σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το ποσοστό ανεργίας άγγιξε το 12,6% τον Σεπτέμβριο του 2010 Το αρνητικό αυτό κλίμα επιβεβαιώνεται μάλιστα και από έρευνα της Manpower, σύμφωνα με την οποία, η κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω το Α’ τρίμηνο του 2011.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πού προσανατολίζονται οι Έλληνες για εύρεση εργασίας. Ποια εργαλεία χρησιμοποιούν; Υπάρχει πράγματι μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα;

Διαδικτυακή Αναζήτηση Εργασίας
Τα ερωτήματα αυτά αιχμαλώτισαν το ενδιαφέρον της Google προκειμένου να σχηματίσει μία εικόνα αναφορικά με τον τρόπο που οι τρέχουσες συνθήκες αντικατοπτρίζονται μέσα από τις διαδικτυακές αναζητήσεις των Ελλήνων. Επί της ουσίας, μέσα από ανάλυση των όρων αναζήτησης τους οποίους επιλέγουν οι χρήστες της, η Google μπορεί και προσφέρει μία ιδιαίτερη προοπτική σε ότι αφορά το ενδιαφέρον των χρηστών για θέματα που άπτονται της εργασιακής αγοράς.

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Google Insights με το οποίο καθίσταται δυνατή η ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων και όρων χρήσης αλλά και το Google Zeitgeist, την ετήσια έρευνα της Google για τις αναζητήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και τοπικά, τα αποτελέσματα τα οποία αντλήθηκαν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσφέροντας μία διαφορετική ματιά στο ζήτημα εύρεσης εργασίας.

Βάσει των διαδικτυακών αναζητήσεων των Ελλήνων, από το Δ’ τρίμηνο του 2009 έως σήμερα, διαφαίνεται μία ανοδική τάση σε ότι αφορά στη χρήση των online σελίδων εύρεσης εργασίας, ειδικά από τους κατοίκους στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ως εργαλεία στην προσπάθειά τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Από τις σελίδες αυτές, αμέσως μετά την Χρυσή Ευκαιρία η οποία φαίνεται να είναι στην κορυφή των αναζητήσεων, ακολουθεί η ιστοσελίδα kariera.gr, η οποία βρίσκεται πολύ ψηλά στις ελληνικές προτιμήσεις.

Αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
Χωρίς ίσως να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, φαίνεται να υπάρχει πράγματι μετατόπιση από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον εύρεσης εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναζητήσεις για το ΑΣΕΠ παρότι παραμένουν ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς, έχουν έντονα πτωτική τάση σε σχέση με το 2009, εν συγκρίσει και με τις αναζητήσεις για ιστοσελίδες οι οποίες επικεντρώνονται κατά βάση στην εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και οι οποίες παρουσιάζουν ανοδική τάση.

Το παραπάνω είναι ενδεικτικό της ανασφάλειας η οποία πιθανόν προκαλείται στο κοινό από τις διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα οι οποίες συνοδεύονται και από πολυεπίπεδες περικοπές.

Εργασία στο εξωτερικό
Επιπλέον, ενδιαφέρουσα είναι και η ελαφρά ανοδική τάση αναφορικά με τις αναζητήσεις για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Η τάση αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζει την απογοήτευση της νέας γενιάς για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας, και η οποία γίνεται εντονότερη από τις αρχές του 2010.

Το γεγονός αυτό συνάδει και με τα αποτελέσματα της έρευνας της Κάπα Research, σύμφωνα με την οποία επτά στους δέκα Έλληνες από 22 έως 35 ετών, οι οποίοι είτε έχουν ολοκληρώσει είτε ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, θα εγκατέλειπαν ευχαρίστως την Ελλάδα για μια δουλειά στο εξωτερικό, ενώ οι μισοί από αυτούς έχουν ήδη προβεί και στις σχετικές ενέργειες.

Φαίνεται λοιπόν, ότι η αγωνία και η ανασφάλεια σε ότι αφορά το μέλλον της ελληνικής αγοράς εργασίας, μεταφράζεται σε αυξανόμενη χρήση online εργαλείων για ανεύρεση πιθανών ευκαιριών, μειωμένο ενδιαφέρον για εργασία στο δημόσιο τομέα αλλά και διεύρυνση του ενδιαφέροντος για εύρεση εργασίας και εκτός ελληνικών συνόρων.

Ο ανταγωνισμός στον εργασιακό στίβο έχει αυξηθεί δραματικά και οι Έλληνες φαίνεται να διερευνούν όλες τους τις επιλογές προκειμένου να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν την βέλτιστη επαγγελματική τους αποκατάσταση.