Η Google λανσάρει νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, με τίτλο AI Skilling Initiative in Greece. Το εν λόγω Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από κοινού με ειδικούς και, μέσω σημαντικών συνεργασιών, θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, δεξιοτήτων και γνωστικών πεδίων που σχετίζονται με το AI, ενώ θα είναι διαθέσιμο και μέσω της πλατφόρμας Grow with Google.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της νέας οικονομικής έκθεσης που διεξήγαγε η Implement Consulting Group για λογαριασμό της Google, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι «η εκτενής υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 10-12 δισ ευρώ ετησίως, μια συνεισφορά που θα αποτυπωθεί σε περίπου δέκα χρόνια από τώρα, όταν η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να έχει ενσωματωθεί πλήρως στην παραγωγική διαδικασία και οικονομία. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο +6% του ελληνικού ΑΕΠ. Ο αντίκτυπος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικότητας για την πλειονότητα των εργαζομένων (62%) η οποία υπολογίζεται σε 8-10 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα».

Το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί από την Google κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ πέρα από το πρόγραμμα AI Skilling Initiative in Greece, περιλαμβάνει τρεις ακόμα πυλώνες:

  • Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, η Google θα παρέχει εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης σε δημόσιους υπαλλήλους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων τους σχετικά με το AI, καθώς και την εξοικείωσή τους με αυτό.
  • Ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα: Η Google συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο
    Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο για μεγάλες όσο και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε κλάδου.
  • Βοηθώντας τους Έλληνες εργαζόμενους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης: Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “AI Opportunity Initiative for Europe”, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, το AI Opportunity Fund: Europe” του Google.org, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Centre for Public Impact, θα επεκταθεί και στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υποστηρίξει τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας η Τεχνητή Νοημοσύνη. Επισημαίνειται, τέλος, ότι για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, η Google θα συνεργαστεί με ένα δίκτυο ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα επιλεχθούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης (open call).