Ότι θα χάσουν τις αμοιβές τους και εν τέλει την εργασία τους, εφόσον δεν συμμορφωθούν με την πολιτική εμβολιασμού της εταιρείας, φέρεται να έχει προειδοποιήσει η Google τους εργαζομένους της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που επικαλείται το CNBC, οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν προθεσμία μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου για να δηλώσουν την κατάσταση εμβολιασμού τους, είτε ανεβάζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα είτε υποβάλλοντας αίτηση για ιατρική ή θρησκευτική εξαίρεση.

Μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας, η Google θα ξεκινούσε να επικοινωνεί με όσους δεν ανέβασαν έγγραφα, δεν είναι εμβολιασμένοι ή τα αιτήματα τους για εξαίρεση δεν εγκρίθηκαν. Αν μέχρι της 18 Ιανουαρίου, οι εργαζόμενοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες εμβολιασμού, τότε θα τεθούν σε «άδεια μετ’ αποδοχών» για 30 μέρες και στη συνέχεια σε «άδεια άνευ αποδοχών» για μέχρι 6 μήνες, την οποία θα ακολουθεί η απομάκρυνσή της από την Google.