Με έναυσμα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η νέα έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton αποκαλύπτει ότι παγκοσμίως, περισσότερες γυναίκες καταφέρνουν να ανελιχθούν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε σχέση με το 2010.

Τα στοιχεία της IBR δείχνουν ότι παγκοσμίως, το 24% των ανώτατων διοικητικών θέσεων καλύπτεται πλέον από γυναίκες. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2012 (21%) και του 2011 (20%). Παρ’ όλα αυτά, οι χώρες G7 κατατάσσονται τελευταίες στη λίστα με ποσοστά γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, με μόλις 21%. Στις χώρες BRIC το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 28%, στη Νοτιοανατολική Ασία 32% και στις Βαλτικές χώρες 40%.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις αγγίζει το 30%, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες PIGS και στις χώρες της Ευρωζώνης είναι και στις δύο περιπτώσεις 22%. Όσον αφορά στο συνολικό εργατικό δυναμικό των ελληνικών επιχειρήσεων, το ποσοστό που κατέχουν συνολικά οι γυναίκες ανέρχεται σε 40%.

Οι ανώτατες διοικητικές θέσεις στις οποίες συναντάμε τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στην Ελλάδα είναι Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού (41%), Επικεφαλής Τμήματος Μάρκετινγκ 32%) και Επικεφαλής Διεύθυνσης Πωλήσεων (19%). Η Ιαπωνία (όπου το 7% των ανώτατων διοικητικών θέσεων ανήκουν σε γυναίκες, το μικρότερο ποσοστό όλων), το Ηνωμένο Βασίλειο (21%) και οι ΗΠΑ (20%) βρίσκονται στην τελευταία οχτάδα της κατάταξης σχετικά με τις γυναίκες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.

Αντιθέτως, την κορυφή στην κατάταξη καταλαμβάνει η Κίνα, με ποσοστό 51%. Στις 10 πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης η Λετονία, το Βιετνάμ, η Ταϋλάνδη και οι Φιλιππίνες. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά στις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου. Στις χώρες G7, μόλις το 16% των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι γυναίκες. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες BRIC είναι 26%, ενώ στις Βαλτικές χώρες αγγίζει το 38%.

Σχετικά με το πώς θα αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στις ανώτατες διοικητικές θέσεις τα στοιχεία της IBR δείχνουν ότι η ευέλικτη εργασία, ενώ υποστηρίζεται από πολλούς, δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανέλιξη των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Το 72% των επιχειρήσεων στις χαμηλότερα κατατασσόμενες χώρες G7 παρέχουν ευέλικτη εργασία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην κορυφαία της κατάταξης Κίνα είναι μόλις 27%, και στις χώρες BRIC 40%.

Στην Ελλάδα, ευέλικτη εργασία προσφέρει το 42% των επιχειρήσεων, ποσοστό που την κατατάσσει στην τελευταία δεκάδα της συγκεκριμένης κατάταξης. Τέλος, το 55% των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, ανέφερε πως δεν υποστηρίζει την επιβολή ποσοστώσεων σχετικά με τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 31%.