Στο 33,5% καταγράφηκε το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με την έρευνα «Women in Business 2024» της Grant Thornton, καταγράφοντας περαιτέρω άνοδο κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ στην Ε.Ε., το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 35%. Όσον αφορά στους ρόλους που κατέχουν οι γυναίκες παγκοσμίως, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις CEO/Γενικής Διευθύντριας κατέγραψε σημαντική πτώση κατά 9 μονάδες, στο 19%, ενώ αντίθετα το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις CFO αυξήθηκε κατά μία μονάδα στο 39%. Παράλληλα, πτώση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σημειώθηκε στα ποσοστά των γυναικών σε θέσεις COO και CIO, στο 23% και το 21% αντίστοιχα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2012 έως σήμερα, έχει σημειωθεί άνοδος στα ποσοστά των γυναικών σε όλους τους ρόλους, με τις μεγαλύτερες ανόδους να καταγράφονται στις θέσεις HR Director (+35 ποσοστιαίες μονάδες) και Chief Finance Officer (+27 ποσοστιαίες μονάδες).

Η εικόνα στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις καταγράφηκε στο 32%, σημειώνοντας πτώση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση κατέγραψε σημαντική άνοδο στο 19%, έναντι του 11% το 2023. Επιπλέον, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν έστω και μια γυναίκα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στη χώρα μας ανέρχεται στο 81%, όταν στην Ε.Ε. ανέρχεται στο 91% και παγκοσμίως στο 93%, ενώ το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε θέσεις CEO και Managing Director κατέγραψε άνοδο στο 27% έναντι 14% το 2023.

Επιπρόσθετα, πτώση στο 22%, έναντι του περυσινού 34%, σημειώθηκε στο ποσοστό των γυναικών σε θέσεις CFO, με το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις COO να αυξάνεται στο 22% από το 16% και το ποσοστό γυναικών σε θέσεις CIO να παραμένει αμετάβλητο στο 7%. Τέλος, η έρευνα καταγράφει πως το 79,4% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εφαρμόζει ένα μοντέλο εργασίας μόνο από το γραφείο, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 36,1%, γεγονός που ενδεχομένως να συνδέεται και με την εξέλιξη των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις., ενώ το 52,6% θεωρεί αποτελεσματική τη DEI στρατηγική του και το 67% ανέφερε ότι υπολογίζει την ισότητα σε επίπεδο αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα ως παράγοντα άμεσα συναρτημένο σε σχέση με το DEI.