Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας «Το μέλλον της Ευρώπης», η οποία αντλεί οικονομικά και επιχειρησιακά στοιχεία από την International Business Report (IBR) της Grant Thornton, με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση δημοσιονομικού χρέους και που εστιάζει σε τρεις κύριους τομείς: ανάκαμψη, ενοποίηση και επέκταση, η Ευρώπη αναμένεται να σημειώσει μέτρια ανάπτυξη το 2014.

Τα επίπεδα της ανεργίας και του χρέους μειώνονται, ενώ η καταναλωτική και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αυξάνονται. Η αλλαγή, όπως επισημαίνεται, είναι ίσως πιο έντονα αισθητή στις χώρες εκείνες που «χτυπήθηκαν» περισσότερο από την κρίση. Οι προοπτικές, όμως, για το 2014 φαίνονται πολύ καλύτερες καθώς η ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,2%, επιταχύνοντας στο 1,8%, το 2015, ενώ η ΕΕ αναμένεται να αναπτυχθεί ακόμη πιο γρήγορα κατά 1,5% το 2014 και κατά 2% το 2015.

Η Ελλάδα φαίνεται να είναι η πιο χρεωμένη οικονομία της Ευρώπης, αναλογικά με το μέγεθός της με το καθαρό δημόσιο χρέος είχε κορυφωθεί το 2013 στο 173% του ΑΕΠ. Αναφορικά με τα ποσοστά ανεργίας διαπιστώνεται ότι παραμένουν υψηλά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη θεαματική βελτίωση που παρατηρείται στις ΗΠΑ, και με την κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ισπανία να παραμένει αρκετά δύσκολη, αφού περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους του ενεργού πληθυσμού και ένας στους δύο νέους είναι άνεργοι. Όμως, αναμένεται σταδιακή βελτίωση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.