«Το περασμένο έτος οι επιχειρήσεις παγκοσμίως έκαναν ένα βήμα μπροστά, αλλά ταυτόχρονα και ένα βήμα πίσω όσον αφορά στην πολυμορφία των φύλων στην ηγεσία», όπως αναφέρεται σε έρευνα της Grant Thornton με τίτλο: «Από την θεωρία στην πράξη» (Μάρτιος, 2018).

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο τον τελευταίο χρόνο, στις οποίες τουλάχιστον μία γυναίκα κατέχει διοικητική θέση έχει αυξηθεί σημαντικά από το 66% στο 75%. Παράλληλα, όμως, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διοικητικές θέσεις μειώθηκε οριακά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναφορικά με την Ελλάδα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του ποσοστού των γυναικών που βρίσκονται σε διοικητικές θέσεις (26%) ενώ αντίστοιχα, το παγκόσμιο ποσοστό ανέρχεται στο 24%. Μάλιστα, η μεταβολή του ποσοστού (6%) στη χώρα μας σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι υψηλότερη σε σχέση με τη μεταβολή που παρατηρείται στη Γερμανία (5%) και στη Γαλλία (2%).

Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε διοικητική θέση σημειώνει η Ιταλία (34%) και η Ταϊλάνδη (42%). Στην Ελλάδα επίσης τα στερεότυπα που αφορούν στους ρόλους των δύο φύλων κατέχουν ισχυρή θέση στην αντίληψη των Ελλήνων. Στην ερώτηση για το ποιο, οι επιχειρηματίες θεωρούν βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή πρακτικών ισότητας, το 30% υποστήριξε ότι είναι τα στερεότυπα του ρόλου που επιβάλλονται από την κοινωνία για τα δύο φύλα. Καταληκτικά, μέσα από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους Έλληνες επιχειρηματίες, η έρευνα σημειώνει ότι η Ελλάδα, ως χώρα, προσφέρει ευκαιρίες σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 30 δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύψουν διοικητικές θέσεις. Μάλιστα, το 4% καλύπτεται από γυναίκες κάτω των 25 ετών και το 12% από γυναίκες ηλικίας 25-29 ετών.