Τη διέξοδο από την αρνητικότητα, τα εργαλεία και τις στρατηγικές για να «πάε»ι την ζωή του εκεί που επιθυμεί ο καθένας, νέους τρόπους να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες καταστάσεις και να πραγματοποιηθούν τα όνειρα, προτείνει το Great Life Workshop.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στον zen χώρο του Spa Lounge Divani Apollon Palace & Spa, στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τον Tony Robins (αυθεντία στην ψυχολογία της ηγεσίας ) «αν κάνεις αυτό που κάνεις πάντα θα έχεις αυτό που έχεις πάντα. Η ζωή είναι ένα δώρο, το οποίο μας δίνει το προνόμιο, την ευκαιρία και την ευθύνη να δώσουμε κάτι πίσω στον κόσμο με το να γίνουμε καλύτεροι». Πληροφορίες για τις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις: 2118005342, [email protected], www.uniquenessdevelopmentgroup.com/workshops/now.