Στους φιλόξενους χώρους του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece πραγματοποιήθηκε η 11η συνάντηση του Great Practices FORUM. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια, Κάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του ALBA, η Ζωή Κουρουνάκου, Διευθύντρια Εφαρμοσμένης Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του ALBA και ο Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place to Work® παρουσίασαν ευρήματα που συλλέχθηκαν από την τελευταία αξιολόγηση Best Workplaces 2016.

Πιο συγκεκριμένα, η Ο. Επιτροπάκη παρουσίασε μια διαχρονική μελέτη των πρακτικών και πολιτικών των εταιρειών, αναδεικνύοντας τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία «ταραγμένα» χρόνια της κρίσης, κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται η ανάπτυξη νέων πρακτικών με έμφαση στην ξεκάθαρη και ειλικρινή επικοινωνία, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, στην ηθική ανταμοιβή, στη μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή των εργαζομένων, στην ποιότητα ζωής, στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στις ενέργειες εθελοντισμού.

Η Ζ. Κουρουνάκου επέλεξε και παρουσίασε κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές εταιρειών που έχουν σαν περιεχόμενο και στόχο την κινητοποίηση των εργαζομένων, τη δημιουργία έμπνευσης, την ανθεκτικότητα και τον εθελοντισμό. Τέλος, η Δ. Γκανούδης παρουσίασε συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τη φετινή αξιολόγηση, αναλύοντας το πώς αποδίδουν οι εταιρείες στις εννέα βασικές κατηγορίες πρακτικών που αξιολογεί το Great Place to Work® αλλά και τη σημαντικότητα που αποδίδουν οι εργαζόμενοι στις προσφερόμενες από τις εταιρείες τους παροχές καθώς και την ικανοποίηση που εισπράττουν.