Ως Great Place to Work αναδείχθηκε ο Γρηγόρης από το Great Place to Work Hellas, μετά από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοί του στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index.

«Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης είναι αποτέλεσμα πετυχημένων πρακτικών και δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Γρηγόρης. Πρακτικών που προάγουν τη συμπερίληψη και την κουλτούρα συνεργασίας καθώς και δράσεων που στοχεύουν στην ευημερία των εργαζομένων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.