Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθιστούν τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης μία εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα, αποδεικνύοντας πως αποτελούν μία επένδυση με υψηλή ανταποδοτικότητα.

Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις σημαίνουν πολλά περισσότερα από μία απλή επένδυση για μία επιχείρηση. Αντίθετα, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για να αποδείξει ένας οργανισμός έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το ανθρώπινο δυναμικό του. Πόσο μάλλον στη νέα εργασιακή πραγματικότητα, όπου το φαινόμενο της Μεγάλης Παραίτησης ακόμα «μεσουρανεί» και οι εργαζόμενοι, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, στρέφουν την πλάτη σε επαγγελματικά περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονται στις νέες, αυξημένες και πιο σύνθετες ανάγκες και προσδοκίες τους.

Σε μία απαιτητική αγορά εργασίας, όπως είναι η σημερινή, αλλά και με δεδομένη την αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων από τα κρατικά ταμεία ασφάλισης (κάτι που καθιστά ολοένα και πιο δυσβάσταχτο το κόστος των υπηρεσιών υγείας για τους εργαζομένους), η συνεισφορά των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθώς και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, είναι σημαντική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη: τον εργοδότη, το ανθρώπινο δυναμικό και την πολιτεία.

Ποιες είναι, όμως, σήμερα οι τάσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις και με τι ρυθμούς κινούνται στην αγορά; Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), το 2021 ήταν μία θετική χρονιά για τον κλάδο της ασφάλισης, καθώς η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ενισχύθηκε κατά 7,7%, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν αύξηση 10%, συγκριτικά με το 2020. Λιγότερο θετική ήταν η εικόνα του 2022, καθώς οριακή ήταν η αύξηση (0,7%) στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων ζωής κατέγραψε μείωση 4,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 (1,3 δισ. ευρώ). Σε ό,τι αφορά στα ομαδικά συμβόλαια, ο αριθμός το 2021 έφθασε τα 5.706, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2020. Ταυτόχρονα, το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 505, μειωμένο δηλαδή κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Τι σημαίνουν πρακτικά όλα τα παραπάνω; Πώς σταθερά, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί σήμερα επιλέγουν τις ομαδικές ασφαλίσεις ως παροχή προς τους εργαζομένους τους, αφού το ανθρώπινο δυναμικό βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Η ομαδική ασφάλιση αναφέρεται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάπτει ένας οργανισμός με μία ασφαλιστική εταιρεία, με στόχο να προσφέρει κάλυψη στους εργαζόμενούς του και σε εξαρτώμενα μέλη αυτών, όπως το/την σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα τους.

Το ασφάλιστρο επιβαρύνει τον εργοδότη είτε εξ ολοκλήρου, είτε μόνο κατά ένα μέρος. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου η επιχείρηση καλύπτει μέρος του ασφαλίστρου, παρακρατείται από τον εργαζόμενο ένα μικρό ως και ελάχιστο κομμάτι από τον μισθό του. Όσον αφορά στα εξαρτώμενα μέλη που ενδεχομένως να θέλει να προσθέσει ο εργαζόμενος στο ομαδικό συμβόλαιο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το ασφάλιστρο πληρώνεται απευθείας από τον ίδιο.

Ωστόσο, το ασφάλιστρο που καταβάλλεται από τον εργοδότη για την ομαδική ασφάλιση είναι πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με τα ατομικά συμβόλαια. Αυτό συμβαίνει διότι τα έξοδα διαχείρισης που χρεώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία, για τέτοιου είδους συμβόλαια, είναι πολύ χαμηλότερα.
Το περιεχόμενο ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης ποικίλει, ανάλογα με τον εκάστοτε πάροχο, αλλά και το κόστος του. Τα προγράμματα κάλυψης ζωής και υγείας είναι τα πλέον δημοφιλή, ωστόσο τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, ιδιαίτερα μετά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της σύνταξης.

Ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας συνήθως προσφέρει μια ευρεία σειρά από καλύψεις. Οι πιο συνηθισμένες περιλαμβάνουν:

 • Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων, Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως
 • Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία)
 • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια
 • Ασφάλισης Ατυχημάτων (Θάνατος, Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα)
 • Ασφάλιση προσωρινής ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Κάλυψη Εξόδων για Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Κάλυψη Εξόδων για Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα
 • Παροχές Μητρότητας
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Η ομαδική ασφάλιση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους ή δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι το ανθρώπινο δυναμικό τους υπερβαίνει τα 10 άτομα. Σε γενικές γραμμές, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολυεθνικές, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μία καθιερωμένη πρακτική, που ακολουθούν σχεδόν όλες στο σύνολό τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και συχνότερα το φαινόμενο ακόμα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία της ομαδικής ασφάλισης, στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν στην αγορά στην οποία κινούνται. Στρέφονται, λοιπόν, συστηματικά στις λύσεις που αυτή προσφέρει για να βοηθήσουν τους εργαζομένους τους να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα.

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ ΟΦΕΛΗ
Τα ομαδικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα δημιουργούν ένα υγιές, ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ενισχύουν το engagement των εργαζομένων με την εταιρεία, προσφέρουν επιπλέον κίνητρα σε αυτούς, βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, ενώ παράλληλα αποτελούν και βασικό benefit που μπορεί να προσελκύσει ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό από την αγορά. Τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά;
Πώς αυτά τα προγράμματα είναι μία επένδυση με υψηλή ανταποδοτικότητα, καθώς παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους εργαζόμενους που τα απολαμβάνουν, αλλά και για τους οργανισμούς που παίρνουν την απόφαση να τα παρέχουν. Συγκεκριμένα:

Α. Για τους οργανισμούς
Από την προσέλκυση των καλύτερων εργαζομένων έως την αξιοποίηση των φορολογικών εκπτώσεων, τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης για τους εργοδότες είναι σημαντικά. Ακολουθούν 4 από τα βασικότερα:
Βοηθά στην προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων…: Οι κορυφαίοι υποψήφιοι δεν αναζητούν πάντα τον υψηλότερο μισθό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την τελική τους επιλογή, όπως η φήμη της εταιρείας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ενδεχομένως προσφέρονται και οι παροχές. Στη σημερινή εργασιακή κανονικότητα, οι οργανισμοί που προσφέρουν ελκυστικές παροχές, όπως ένα ολοκληρωμένο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης, έχουν αναμφισβήτητα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να προσελκύσουν τους καλύτερους υποψηφίους.
…και τη διακράτησή τους: Οι εταιρείες που προσφέρουν στους υπαλλήλους τους παροχές, όπως η ομαδική ασφάλιση, αποκτούν τη φήμη του καλού εργοδότη, που νοιάζεται για το ανθρώπινο δυναμικό του. Σε μία ανταγωνιστική αγορά εργασίας, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των εργαζομένων έναντι ενός ανταγωνιστή, που προσφέρει ελάχιστες ή καθόλου παροχές.
Έχει φορολογικά οφέλη: Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ασφάλιστρα ομαδικών προγραμμάτων για το προσωπικό αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολόγηση των εταιρειών. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για τους εργοδότες που προσφέρουν ομαδική ασφάλιση.
Βελτιώνει την υγεία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων: Ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης δίνει στους εργαζόμενους ένα αίσθημα ασφάλειας, ότι είναι «καλυμμένοι» σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με την υγεία τους. Με τη σειρά του, αυτό το αίσθημα ασφάλειας τούς διευκολύνει να επικεντρωθούν στην εργασία τους και να παραμείνουν παραγωγικοί. Με λιγότερες απουσίες λόγω ασθένειας και υψηλότερη παραγωγικότητα, ο οργανισμός αποκομίζει τα οφέλη ενός αποτελεσματικού και αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Β. Για τους εργαζόμενους
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα και για τους εργαζόμενους, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η ασφάλεια για τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, η ομαδική ασφάλιση:
Παρέχει οικονομική σταθερότητα: Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, τα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να προστατέψουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος. Χωρίς ασφάλιση, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική τους σταθερότητα.
Προσφέρει ασφάλεια: Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένειά τους, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τις πιθανές συνέπειες ενός προβλήματος υγείας.
Δεν επιβαρύνει φορολογικά τους εργαζόμενους: Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης δεν επιβαρύνουν φορολογικά τον εργαζόμενο, καθώς δεν φορολογούνται ως εισόδημα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, όπου επίσης ισχύει η φορολογική απαλλαγή (όπως και στην περίπτωση των εργοδοτών).
Δίνει τη δυνατότητα συνέχισής του: Ένα ακόμα πλεονέκτημα που θα μπορούσε να προσφέρει το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τον εργαζόμενο είναι η δυνατότητα, σε περίπτωση που αποχωρήσει από την επιχείρηση ή από το ίδιο το πρόγραμμα, να συνεχιστεί η κάλυψή του από ένα ατομικό ασφαλιστήριο, χωρίς να εξεταστεί εκ νέου η υγεία του.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πριν από την τελική επιλογή του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης και του αντίστοιχου παρόχου, οι οργανισμοί οφείλουν να καθορίσουν κάποιες βασικές παραμέτρους. Οι ανάγκες των εργαζομένων που επιδιώκονται να καλυφθούν μέσω της συγκεκριμένης παροχής, το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα επωφεληθεί, η διάρκεια του προγράμματος και το αντίστοιχο κόστος που είναι σε θέση να αναλάβει η ίδια η εταιρεία ή/και τα στελέχη της, αποτελούν βασικά κριτήρια και στοιχεία για την τελική επιλογή.

Ακολουθούν 4 σημαντικά σημεία που κάθε οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά την επιλογή ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας.
1. Ενδελεχής μελέτη των αναγκών: Η επιλογή και ο σχεδιασμός ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της επιχείρησης: τα οικονομικά μεγέθη και τις δυνατότητές της, το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, τη στρατηγική και τους στόχους της, τον αριθμό και τη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού της. Για να μπορέσει να σχεδιάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι σημαντικό η επιχείρηση να απευθύνεται στους κατάλληλους συνεργάτες.
2. Προσεκτική επιλογή συνεργατών: Η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας είναι καθοριστικής σημασίας. Ο οργανισμός θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη ασφαλιστική εταιρεία συνυπολογίζοντας την αξιοπιστία της, τη φερεγγυότητά της, τις υποδομές της, τις συνεργασίες της, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την επιχείρηση αλλά και τους εργαζόμενους.
3. Ευελιξία επιλογών: Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας δεν πρέπει να είναι «άκαμπτα» και τυποποιημένα, αλλά να δημιουργούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. Επιπλέον, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, συνθέτοντας το κατάλληλο πακέτο ομαδικών παροχών. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τα τροποποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αυτό μπορεί να αφορά στην προσθήκη μελών της οικογένειάς τους ή στην αύξηση της κάλυψης με τη συνεισφορά στο ασφάλιστρο για τα επιλεγμένα συμπληρωματικά προγράμματα.
4. Απλότητα και αμεσότητα: Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να είναι λειτουργικό, με απλές διαδικασίες και αυτοματοποιήσεις που να ενισχύουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του. Επίσης, σημαντικό κριτήριο πρέπει να αποτελεί η ποιότητα και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και η άμεση ανταπόκριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας σε περιπτώσεις απαιτήσεων.

Viewpoint
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η τελευταία διετία με την πανδημία Covid-19, αλλά και η περίοδος πριν από αυτήν με την οικονομική κρίση, έφεραν πολλές αλλαγές στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και στους εργαζόμενους.
Η αβεβαιότητα για το μέλλον αλλά και για την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, είχε ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επενδύσουν όλο και περισσότερο στην ομαδική ασφάλιση ως παροχή. Κατά την τελευταία δεκαετία, είδαμε να μειώνονται οι κρατικές δαπάνες για την υγεία, κάτι που έκανε επιτακτική την ανάγκη των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές δομές υγείας για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, τα τελευταία χρόνια είχαμε αύξηση 10% του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται μέσω ενός ομαδικού προγράμματος υγείας.
Για μία επιχείρηση, η ομαδική ασφάλιση είναι μία πολύτιμη παροχή για τον εργαζόμενο, διότι του εξασφαλίζει την κάλυψη τυχών αναγκών υγείας σε διάφορες δομές, ενώ του παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλίσει τα μέλη της οικογένειάς του με χαμηλό κόστος. Μία τέτοια παροχή απαλλάσσει τον εργαζόμενο από επιπλέον κόστη και μειώνει το άγχος και το αίσθημα ανασφάλειας, ενώ ενισχύει τη σχέση που έχει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση.

Η παροχή ενός ομαδικού προγράμματος αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» για την επιχείρηση, με το οποίο ενισχύεται η αφοσίωση των εργαζομένων, ενώ παράλληλα αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση νέων στελεχών, καθώς αναδεικνύει την αξία που έχουν οι εργαζόμενοι για την επιχείρηση.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι, η ομαδική ασφάλιση, μετά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και μετέπειτα της πανδημίας Covid-19, μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη και στη σωστή λειτουργία μίας επιχείρησης, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.