Οι υπεύθυνοι διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, των οποίων ένα από τα κύρια καθήκοντα είναι να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της εκάστοτε εταιρίας στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την “employer of choice”, γνωρίζουν ότι η ομαδική ασφάλιση μπορεί να παίξει καίριο ρόλο προς τη κατεύθυνση αυτή.

Προσιτή τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τις μεγάλες εταιρίες, καθώς δεν αντιπροσωπεύει παρά υποπολλαπλάσιο του κόστους ενός ατομικού συμβολαίου, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να αναπληρώσει ελλείψεις και δυσλειτουργίες της κοινωνικής ασφάλισης σε ό, τι αφορά όχι μόνο την Υγεία αλλά και τη Σύνταξη, σε μια εποχή όπου οι κοινωνικοί φορείς επαναπροσδιορίζουν προς τα κάτω τις παροχές τους.

Μια win win λύση για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της
Ένα συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης προσφέρει στους εργαζόμενους καλύψεις που δημιουργούν επιπρόσθετη ασπίδα προστασίας των ίδιων και της οικογένειάς τους, ενώ η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης τους προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στην ικανοποίησή τους.

Η ικανοποίηση των εργαζομένων σημαίνει για την επιχείρηση καλύτερο εργασιακό κλίμα και, κατά συνέπεια, αυξημένη πιστότητα και παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα η εταιρία αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για το προσωπικό της με ουσιαστικές παροχές, επιβεβαιώνει το κοινωνικό της πρόσωπο, καθώς και την προσαρμογή της στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, που όλο και περισσότερο βλέπουν στο συνδυασμό αποδοχών και έξτρα παροχών (fringe benefits) τον καλύτερο τρόπο προσέλκυσης και διακράτησης ικανών στελεχών και υπαλλήλων.

Προϋπόθεση όμως για να πληροί η ομαδική ασφάλιση τον προαναφερόμενο ρόλο εξασφάλισης των εργαζομένων και μοχλού ανάπτυξης της επιχείρησης, είναι να παρέχεται από αξιόπιστη και φερέγγυα σε βάθος χρόνου ασφαλιστική εταιρία.

Groupama Ασφαλιστική: στην ελληνική αγορά εδώ και 85 χρόνια και θυγατρική ενός εκατονταετούς διεθνούς ομίλου
Με κύκλο εργασιών €153 εκατ., €579,5 εκατ. υπό διαχείριση περιουσία, 230.000 πελάτες και δείκτη φερεγγυότητας 259% το 2013, η Groupama Ασφαλιστική, που καλύπτει κάθε είδους ασφαλιστική ανάγκη, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Από το 2007, η εταιρία ανήκει στο μεγάλο ασφαλιστικό και τραπεζικό Όμιλο Groupama, που ιδρύθηκε το 1900 στην Γαλλία και δραστηριοποιείται σήμερα σε 12 χώρες. Η μακροβιότητα και η δύναμη του Ομίλου του επιτρέπουν να στηρίζει αποτελεσματικά τις θυγατρικές του, όχι μόνο παρέχοντάς τους οικονομικά και τεχνικά εφόδια, αλλά και αναπτύσσοντας μαζί τους συνέργειες σε πολλούς τομείς.

Με κύκλο εργασιών ύψους €1,4 δις για τη Γαλλία μόνο, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί έναν από τους τομείς όπου ο Όμιλος ανέπτυξε όλα αυτά τα χρόνια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία.

Bertrand Woirhaye
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Η ανάπτυξη των ομαδικών ασφαλίσεων αποτελεί μια από τις στρατηγικές επιλογές της εταιρίας μας. Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε όχι μόνο από την εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης και τα δημογραφικά δεδομένα, που την καθιστούν επιτακτική, αλλά και από την τεράστια εμπειρία που διαθέτουν από κοινού ο Όμιλος Groupama και η θυγατρική του στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη του στόχου μας καταβάλαμε και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. Σήμερα αναγνωρίζεται η Groupama ως μια από τις πιο ανταγωνιστικές και ικανές ασφαλιστικές στον χώρο αυτό.

Πρόσφατο δείγμα της τεχνογνωσίας και ανταγωνιστικότητάς μας είναι το Affinity, που προσδίδει άλλη διάσταση στην ομαδική ασφάλιση. Αξιοποιώντας το γεγονός ότι η εταιρία μας δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, δίνουμε σε όσους ασφαλίζονται στο πλαίσιο ενός ομαδικού συμβολαίου, τη δυνατότητα να ασφαλίσουν άλλα αγαθά (κατοικία, Ι.Χ.) σε προνομιακές τιμές. Έτσι το ομαδικό συμβόλαιο καθίσταται ακόμα πιο ουσιαστικό συμπλήρωμα των αποδοχών και παροχών μιας επιχείρησης προς τους εργαζόμενούς της.

Προγράμματα που συμφέρουν την επιχείρηση…

 • Σε αντιδιαστολή με τα ατομικά συμβόλαια, λόγω της διασποράς του κινδύνου σε ομάδες ατόμων, τα ομαδικά προγράμματα Ζωής/Υγείας δίνουν τη δυνατότητα στον εργοδότη να παρέχει στο προσωπικό υψηλού επιπέδου καλύψεις σε χαμηλό κόστος.
 • Πέραν της γενικής αυτής αρχής, τα ομαδικά προγράμματα της Groupama Ασφαλιστικής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία επιλογής, αλλά και ουσιαστικές καλύψεις σε χαμηλό κόστος και χωρίς έκπτωση στην ποιότητα της ασφάλισης και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.
 • Η Groupama Ασφαλιστική παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να συμμετέχει στα κέρδη μέσω επιστροφής ασφαλίστρων σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου.
 • Σε κάθε περίπτωση, το κόστος θεωρείται παραγωγική δαπάνη και, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4172/2014, για την επιχείρηση εκπίπτει ποσό έως 1500 ευρώ ανά ασφαλισμένο υπάλληλο ετησίως, όταν πρόκειται για προγράμματα Ζωής /Υγείας.
 • Στην περίπτωση των αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, οι εισφορές του εργοδότη εκπίπτουν φορολογικά χωρίς περιορισμό ποσού, ενώ οι εισφορές του εργαζόμενου εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός του.

…και που λύνουν τα χέρια των υπευθύνων HR

Η Groupama Ασφαλιστική φροντίζει ώστε οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού να μην επιβαρυνθούν με τίποτα άλλο, εκτός από την αρχική αίτηση έκδοσης συμβολαίου, με τα στοιχεία της προς ασφάλιση ομάδας, καθώς:

 • Εξειδικευμένος εκπρόσωπος της Groupama αναλαμβάνει να παρουσιάσει στο προσωπικό τις καλύψεις και τα οφέλη του προγράμματος που του παρέχει η επιχείρησή του, καθώς και τον τρόπο χρήσης του, προκειμένου να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό.
 • Η έκδοση των αποδείξεων συνοδεύεται πάντα από την ανάλυση της χρέωσης ανά ασφαλισμένο για τη διευκόλυνση των οικονομικών υπηρεσιών της επιχείρησης.
 • Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ενημερωτικού φυλλαδίου με την αναλυτική παρουσίαση των παροχών και καλύψεων για κάθε ασφαλισμένο.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι ασφαλισμένοι για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση.
 • Αποστέλλεται ενημέρωση και ανάλυση των αποζημιώσεων ηλεκτρονικά απ΄ ευθείας στους ασφαλισμένους.
 • Πιστώνονται απ’ ευθείας οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων σε περίπτωση αποζημίωσης.

AFFINITY
Η επιπρόσθετη παροχή που προσδίδει άλλη διάσταση στα ομαδικά συμβόλαια

H Groupama Ασφαλιστική, θέλοντας να ξεπεράσει τα όρια ενός αμιγούς συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης και αντιλαμβανόμενη ότι σημαντική παροχή προς τους εργαζόμενους μιας εταιρίας είναι η πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών, δημιούργησε το Affinity.

To Affinity είναι ένας συνδυασμός ασφαλιστικών προϊόντων & υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης, προσφέροντας για την ασφάλιση αυτοκινήτου ή κατοικίας ή και για συμπληρωματικά εξωνοσοκομειακά προγράμματα:

 • Πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ειδικά διαμορφωμένες στο πλαίσιο των ομαδικών συμβολαίων
 • Πρόσβαση σε VIP εξυπηρέτηση, όπως για παράδειγμα με το πακέτο 7 δωρεάν υπηρεσιών Anesis Motor σε περίπτωση ζημιάς, αλλά και αποκλειστική γραμμή συνομιλίας (hotline και helpdesk) για πληροφόρηση και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες/παροχές
 • Απλές και γρήγορες διαδικασίες ασφάλισης μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής
 • Ασφαλής και απευθείας πρόσβαση μέσω εταιρικού Portal για τους εργαζόμενους, χωρίς να απαιτείται η εμπλοκή άλλων τμημάτων της εταιρίας σας (π.χ HR, IT, Λογιστήριο κλπ)
 • Άμεση τιμολόγηση
 • Δυνατότητα άμεσης αγοράς και έκδοσης συμβολαίου

«Ανταγωνιστικότητα & Ευελιξία»
Δημήτρης Καλούδης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η τεχνογνωσία της Groupama στον κλάδο Ζωής και Υγείας, η υψηλή φερεγγυότητα της εταιρίας, αλλά και η ικανότητά της να προσαρμόζεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές παροχές στην καλύτερη δυνατή τιμή, είναι οι λόγοι για τους οποίους μας επιλέγουν πολλές εταιρίες.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία μας έχει σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη στις ομαδικές ασφαλίσεις και στη σύνθεση του πελατολογίου μας περιλαμβάνονται πλέον εταιρίες που έχουν ηγετικό ρόλο στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Διακριτό πλεονέκτημα της εταιρίας μας είναι η συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει στους ασφαλισμένους μας μοναδικά προνόμια και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Οι λέξεις κλειδιά είναι ανταγωνιστικότητα και ευελιξία: δεν υπάρχουν τυποποιημένα ομαδικά προγράμματα, αλλά τόσες δυνατότητες και λύσεις όσες οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Και είμαστε σε θέση, όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις πολύ διαφορετικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται, σχεδιάζοντας προγράμματα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους, αλλά και να καλύψουμε τις πιθανές ανάγκες διαχωρισμού του προσωπικού σε ομάδες ή κατηγορίες, ασφαλίζοντας κάθε ομάδα με διαφορετικές καλύψεις.

«Στην 1η τριάδα της Ελληνικής αγοράς»
Δήμητρα Χριστοδούλου ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στην Groupama Ασφαλιστική είμαστε περήφανοι για το χαρτοφυλάκιο μας στον τομέα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και για τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους μας. Ένας από τους λόγους της επιτυχίας της Groupama Ασφαλιστικής και στον τομέα αυτό, είναι ότι ως θυγατρική ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου, επωφελείται από τη στήριξή του. Πιο συγκεκριμένα, συνεργάζεται στενά με την εξειδικευμένη εταιρία του, τη Groupama Asset Management (GAM), η οποία διακρίνεται συνεχώς για την ποιότητα των επιδόσεών της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας: της απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, το FundClass Award 2012 (βραβείο της καλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας διαχείρισης περιουσίας) για τις επιδόσεις της τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς και το European Funds Trophy 2014.

Σε αυτό προστίθενται η ευελιξία μας και η εμπειρία μας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ασφαλιστική δραστηριότητα, αλλά και τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τα οποία και αναβαθμίσαμε ριζικά το 2013, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι πλήρως και απ΄ευθείας από την εταιρία, χωρίς τη διαμεσολάβηση των υπευθύνων HR, και να καλύπτεται κάθε πιθανή απαίτηση των πελατών μας, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Εταιρία είναι εδώ και πολλά χρόνια από τους πρωτοπόρους της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στα ομαδικά αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά συμβόλαια, όπου είμαστε σταθερά στην 1η τριάδα της αγοράς, μονοπωλώντας μάλιστα ολόκληρους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ομαδικά προγράμματα Zωής & Υγείας στα μέτρα σας
Τα ομαδικά προγράμματα Ζωής και Υγείας της Groupama Ασφαλιστικής είναι πάντα “tailor made”, αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται απόλυτα στις διαφοροποιημένες ανάγκες και δυνατότητες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ασφάλεια ζωής
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια
 • Θάνατος από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Πρόσκαιρη ανικανότητα (απώλεια εισοδήματος)
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακές παροχές υγείας
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Νοσοκομειακό επίδομα
 • Παροχές μητρότητας

Οι επιλεγμένες καλύψεις συνοδεύονται από πρόσθετες παροχές/υπηρεσίες που σκοπό έχουν να απαλλάξουν τους ασφαλισμένους από κάθε άλλη έννοια:

 • Απ΄ ευθείας πληρωμή του κόστους νοσηλείας από τη Groupama Ασφαλιστική σε όλες τις συνεργαζόμενες κλινικές και τα νοσοκομεία
 • Δυνατότητα μείωσης ή και εξάλειψης της συμμετοχής του ασφαλισμένου με την ενεργοποίηση του κυρίου φορέα ασφάλισης
 • Απ΄ευθείας πληρωμή του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων στις συνεργαζόμενες αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων και δικτύων ιατρών
 • Παροχή συμβουλών υγείας
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ομίλους ΥΓΕΙΑ και METROPOLITAN
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής

Ομαδικά προγράμματα Αποταμιεύσης & Συνταξιοδότησης στα μέτρα σας
Τα ομαδικά αποταμιευτικά/συνταξιοδοτικά προγράμματα της Groupama Ασφαλιστικής είναι επίσης “tailor made”, προκειμένου να προσαρμόζονται στη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης.

Χωρίζονται σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών (defined contribution), και καθορισμένης παροχής (defined benefit). Στην πρώτη περίπτωση, καθορίζεται εξ αρχής το ύψος της εισφοράς, με δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος. Είναι σήμερα τα πλέον διαδεδομένα, λόγω της πλήρους ελευθερίας που παρέχουν ως προς τη διαμόρφωση του κόστους.

Στη δεύτερη περίπτωση, καθορίζεται εξ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη, υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για τη ζητούμενη παροχή.